Thông tin nhà khoa học

.ThS. Nguyễn Thị Hải  Yến (Toán) Họ tên ThS. Nguyễn Thị Hải Yến (Toán)
Giới tính Nữ
Chức vụ Giảng viên
Điện thoại 0984.630.996
Email hyensp@gmail.com
Quê quán Bắc Ninh
Website http://scv.ued.udn.vn/

Các bài báo của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
1 28(02).2018 11 30-06-18
2 23(02).2017 1 30-06-17