Thông tin nhà khoa học

.ThS. Hoàng Phước Muội Họ tên ThS. Hoàng Phước Muội
Giới tính Nam
Chức vụ Chưa cập nhật
Điện thoại 0987308925
Email phuocmuoi92@gmail.com
Quê quán Chưa cập nhật
Website http://scv.ued.udn.vn/

Các bài báo của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
1 29A(03).2018 53 30-09-18
2 29B(03).2018 66 30-09-18