Thông tin nhà khoa học

.ThS. Đặng Danh Hướng Họ tên ThS. Đặng Danh Hướng
Giới tính Nam
Chức vụ Chưa cập nhật
Điện thoại 01686346899
Email danhhuong01071988@gmail.com
Quê quán Chưa cập nhật
Website http://scv.ued.udn.vn/

Các bài báo của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
1 25(04).2017 43 30-12-17