Thông tin nhà khoa học

.TS. Đồng Văn Toàn Họ tên TS. Đồng Văn Toàn
Giới tính Nam
Chức vụ Chưa cập nhật
Điện thoại 0914. 173. 417
Email toandv@tdmu.edu.vn
Quê quán Chưa cập nhật
Website http://scv.ued.udn.vn/

Các bài báo của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
1 25(04).2017 106 30-12-17