Thông tin nhà khoa học

.TS. Phạm Xuân  Quế Họ tên TS. Phạm Xuân Quế
Giới tính Nam
Chức vụ Chưa cập nhật
Điện thoại 09000000
Email levuthaison3112@gmail.com
Quê quán Chưa cập nhật
Website http://scv.ued.udn.vn/

Các bài báo của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
1 29B(03).2018 98 30-09-18