Thông tin nhà khoa học

.TS. Trần Nguyễn Quỳnh Anh Họ tên TS. Trần Nguyễn Quỳnh Anh
Giới tính Nữ
Chức vụ Giảng viên
Điện thoại 0905436189
Email quynhanhtn20286@gmail.com
Quê quán Thừa thiên Huế
Website http://scv.ued.udn.vn/

Các bài báo của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
1 30(04).2018 20 30-12-18