Thông tin nhà khoa học

.ThS. Nguyễn Thanh Bình Họ tên ThS. Nguyễn Thanh Bình
Giới tính Nam
Chức vụ Chưa cập nhật
Điện thoại Chưa cập nhật
Email Chưa cập nhật
Quê quán Chưa cập nhật
Website http://scv.ued.udn.vn/

Các bài báo của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
1 32(01).2019 1 30-03-19