Thông tin nhà khoa học

GVC.TS. Phan Đức Tuấn Họ tên GVC.TS. Phan Đức Tuấn
Giới tính Nam
Chức vụ Trưởng phòng
Điện thoại 0916804202
Email pdtuan@ued.udn.vn
Quê quán Bình Dương, Thăng Bình, Quảng Nam
Website http://scv.ued.udn.vn/

Các bài báo của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
1 31(05).2018 30-12-18
2 24(03).2017 19 30-09-17
3 24(03).2017 33 30-09-17
4 22(01).2017 26 31-03-17
5 19(02).2016 41 30-06-16
6 7(02) - 2013 1 15-06-13