Thông tin nhà khoa học

.ThS. Nguyễn Thị Sinh Họ tên ThS. Nguyễn Thị Sinh
Giới tính Nữ
Chức vụ Giảng viên
Điện thoại Chưa cập nhật
Email sinhsp@gmail.com
Quê quán Xã Minh Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An
Website http://scv.ued.udn.vn/

Các bài báo của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
1 24(03).2017 47 30-09-17
2 18(01).2016 30-03-16