Thông tin nhà khoa học

.ThS. Nguyễn Thị Hà Phương Họ tên ThS. Nguyễn Thị Hà Phương
Giới tính Nữ
Chức vụ Giảng viên
Điện thoại Chưa cập nhật
Email haphuong.dhsp@gmail.com
Quê quán Đà Nẵng
Website http://scv.ued.udn.vn/

Các bài báo của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
1 25(04).2017 71 30-12-17
2 24(03).2017 33 30-09-17