Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN11(02) - 2014

1The morphological variation of the species of earthworm pheretima robusta (perrier, 1872)
BIẾN DỊ HÌNH THÁI NGOÀI CỦA LOÀI GIUN ĐẤT PHERETIMA ROBUSTA (PERRIER, 1872)
Tác giả: TS. Phạm Thị Hồng HàTrang: 1
2Analysing the cause, the extent of damage due to the natural disasters in Huong Hoa district, Quang Tri province and proposing solutions for mitigating the damage
PHÂN TÍCH NGUYÊN NHÂN, MỨC ĐỘ THIỆT HẠI DO THIÊN TAI Ở HUYỆN HƯỚNG HÓA, TỈNH QuảNG TRỊ VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP GIẢM THIỂU
Tác giả: Hà Văn Hành, Trương Đình Trọng, TS. Nguyễn Văn LinhTrang: 4
3A study on interpolation technique in improving the quatily of ultrasound tomographic image reconstruction
NGHIÊN CỨU KỸ THUẬT NỘI SUY TRONG VIỆC NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TẠO ẢNH SIÊU ÂM CẮT LỚP
Tác giả: Trần Quang Huy, Chu Thị Phương DUngTrang: 11
4The important role of the Cham Islands Biosphere Reserve in the development of marine economy
VAI TRÒ CỦA KHU DỰ TRỮ SINH QUYỂN CÙ LAO CHÀM ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ BIỂN
Tác giả: GVC.TS. Trương Phước Minh, Đinh Thị LựuTrang: 15
5The current situation and some solutions to develop non - timber forest products (NTFPS) resources in the buffer zone in Ke Go Nature Reserve, Ha Tinh province
THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂN NGUỒN TÀI NGUYÊN LÂM SẢN NGOÀI GỖ Ở VÙNG ĐỆM KHU BTTN KẺ GỖ - HÀ TĨNH
Tác giả: Trần Hậu ThìnTrang: 20
6The solution of the heat transfer problem in Mathematica software
NGHIỆM CỦA BÀI TOÁN TRUYỀN NHIỆT TRONG PHẦN MỀM MATHEMATICA
Tác giả: TS. Lê Hải TrungTrang: 26
7A study on “Map literacy” and “Spatial literacy” of rural people in Quang Nam province
NGHIÊN CỨU “NĂNG LỰC BẢN ĐỒ” VÀ “NHẬN THỨC KHÔNG GIAN” CỦA NGƯỜI DÂN NÔNG THÔN TỈNH QuảNG NAM
Tác giả: GVC.TS. Trương Phước Minh, Kazunobu Tsutsui, Nguyễn Kim LợiTrang: 30
8The reality of “freedom” of the Black American in the period of reconstruction (1863-1877)
HIỆN THỰC “TỰ DO” CỦA NGƯỜI MỸ DA ĐEN THỜI KỲ TÁI THIẾT (1863-1877)
Tác giả: Nguyễn Thu HàTrang: 37
9The cohesion between life and religion in Tran Van Thanh’s dignity
SỰ GẮN KẾT GIỮA ĐẠO VÀ ĐỜI TRONG CON NGƯỜI QuảN CƠ TRẦN VĂN THÀNH
Tác giả: Nguyễn Thị Mỹ HạnhTrang: 43
10“In- place export through tourism” in Da Nang city
VẤN ĐỀ “XUẤT KHẨU TẠI CHỖ THÔNG QUA DU LỊCH” TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Tác giả: ThS. Hoàng Thị Diệu HuyềnTrang: 48
11Text issues in the fourth part of Ngu Che poetry by King Minh Menh in Da Lat
VẤN ĐỀ VĂN BẢN NGỰ CHẾ THI TỨ TẬP CỦA VUA MINH MỆNH TẠI ĐÀ LẠT
Tác giả: Nguyễn Huy KhuyếnTrang: 53
12Class teachers with the task of educating students on political ideology currently
GIẢNG VIÊN CHỦ NHIỆM VỚI CÔNG TÁC GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ TƯ TƯỞNG CHO SINH VIÊN HIỆN NAY
Tác giả: ThS. Nguyễn Thị Như NguyệtTrang: 58
13The historical reality from the “quotations” in Song Con Mua Lu by Nguyen Mong Giac
HIỆN THỰC LỊCH SỬ TỪ NHỮNG “TRÍCH DẪN” LỊCH SỬ TRONG SÔNG CÔN MÙA LŨ CỦA NGUYỄN MỘNG GIÁC
Tác giả: ThS. Trần Vân TrangTrang: 63
14Word implantation technique in Le Dat’s poetry
KĨ THUẬT “CẤY CHỮ” TRONG THƠ LÊ ĐẠT
Tác giả: ThS. Bùi Phương UyênTrang: 67
15Human alienation – an alarming reality in Doan Le’s works
CON NGƯỜI THA HÓA – HIỆN THỰC ĐÁNG BÁO ĐỘNG TRONG SÁNG TÁC CỦA ĐOÀN LÊ
Tác giả: Nguyễn Thị Cẩm VânTrang: 71
16Designing and applying moving pictures to teaching earth science with Flash software
XÂY DỰNG MÔ HÌNH ĐỘNG BẰNG PHẦN MỀM FLASH VÀ SỬ DỤNG TRONG DẠY HỌC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT
Tác giả: ThS. Lê Thị Thanh HươngTrang: 75
17Assessing the status of the community’s environmental awareness in Quang Tri province
ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG NHẬN THỨC MÔI TRƯỜNG CỦA CỘNG ĐỒNG TỈNH QuảNG TRỊ
Tác giả: ThS. Nguyễn Minh Kỳ, Nguyễn Hoàng LâmTrang: 84
18Using geography materials in teaching history in high school
SỬ DỤNG TÀI LIỆU ĐỊA LÝ TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
Tác giả: ThS. Trương Trung PhươngTrang: 89
19Measures to construct and manage the system of multiple choice questions in secondary school
CÁC BIỆN PHÁP QuảN LÍ XÂY DỰNG HỆ THỐNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ
Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Bảo Hoàng Thanh, ThS. Lê Văn HoàngTrang: 94
20Some orientations in setting the university training program of English for philology in Vietnam
MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG TRONG VIỆC XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC BỘ MÔN ANH VĂN CHUYÊN NGÀNH NGỮ VĂN Ở VIỆT NAM
Tác giả: Nguyễn Quốc ThắngTrang: 99
21Educating students on patriotism through the system of revolutionary historical relics in Da Nang city
GIÁO DỤC TRUYỀN THỐNG YÊU NƯỚC CHO HỌC SINH QUA HỆ THỐNG DI TÍCH LỊCH SỬ CÁCH MẠNG Ở THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Tác giả: GVC.TS. Vương Thị Bích ThuỷTrang: 105
22Organizing cognitive activities for students in physics practice lessons in high school
TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG NHẬN THỨC CHO HỌC SINH TRONG GIỜ DẠY THỰC HÀNH VẬT LÍ Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Bảo Hoàng Thanh, ThS. Trần Anh TiếnTrang: 110
23Developing the Khmer managing staff and teachers in mountainous areas in An Giang province
PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QuảN LÝ VÀ GIÁO VIÊN KHMER VÙNG BẢY NÚI TỈNH AN GIANG
Tác giả: ThS. Lê Ngọc XuânTrang: 115