Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN19(02).2016

1Determining a mechanism for bleaching fluid-extract hydroxycitric acid with activated carbon and reusing activated carbon
XÁC ĐỊNH CHẾ ĐỘ TẨY MÀU DỊCH CHIẾT ACID HYDROXYCITRIC BẰNG THAN HOẠT TÍNH VÀ TÁI SỬ DỤNG THAN HOẠT TÍNH
Tác giả: ThS. Lê Thị Tuyết AnhTrang: 1
2Using factor analysis in researching factors affecting students’ academic results
SỬ DỤNG PHÂN TÍCH NHÂN TỐ NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH
Tác giả: TS. Lê Văn DũngTrang: 8
3Applying webgis in building up an online biodiversity management information system (under testing) in Da Nang city
ỨNG DỤNG WEBGIS XÂY DỰNG HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ ĐA DẠNG SINH HỌC TRỰC TUYẾN (THỬ NGHIỆM) TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Tác giả: ThS. Phạm Dương Thu HằngTrang: 12
4A classification into subclasses of intuitionistic T-norms and T-conorms for intuitionistic fuzzy sets
MỘT PHÂN LỚP THEO MỘT SỐ LỚP CON CỦA CÁC TOÁN TỬ T-CHUẨN VÀ T-ĐỐI CHUẨN TRÊN CÁC TẬP MỜ TRỰC CẢM
Tác giả: GVC.ThS. Roãn Thị NgânTrang: 19
5Determination of chemical composition in curcuma longa collected in Champasack province, Lao and the comparation to curcuma longa in Kontum, Vietnam
NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH THÀNH PHẦN HÓA HỌC CÓ TRONG CỦ NGHỆ VÀNG CHAM - PA - SẮC, LÀO VÀ SO SÁNH VỚI NGHỆ VÀNG KONTUM, VIỆT NAM
Tác giả: GS.TS. Đào Hùng Cường, ThS. MENVILAY SESAVANHTrang: 29
6Determining the accumulation of eurycomanone in the root of in vitroeurycoma longifolia jack plant growing in the wild
ĐÁNH GIÁ SỰ TÍCH LŨY HOẠT CHẤT EURYCOMANONE TRONG RỄ CÂY MẬT NHÂN (EURYCOMA LONGIFOLIA JACK) NUÔI CẤY MÔ TRỒNG NGOÀI TỰ NHIÊN
Tác giả: ThS. Võ Châu Tuấn, GV.ThS. Trần Quang DầnTrang: 35
7Solvability of the singular integral equation with analytic kernels and rotations
TÍNH GIẢI ĐƯỢC CỦA PHƯƠNG TRÌNH TÍCH PHÂN KỲ DỊ VỚI NHÂN GIẢI TÍCH VÀ PHÉP QUAY
Tác giả: GVC.TS. Phan Đức TuấnTrang: 41
8Calculating electronic properties of boron nitride polymorphs based on density functional theory
TÍNH TOÁN CÁC TÍNH CHẤT ĐIỆN TỬ CỦA CHẤT ĐA HÌNH BORON NITRIC DỰA TRÊN LÝ THUYẾT PHIẾM HÀM MẬT ĐỘ
Tác giả: TS. Nguyễn Quý TuấnTrang: 47
9Hyperbolicity of space Hn
TÍNH HYPERBOLIC CỦA KHÔNG GIAN Hn
Tác giả: TS. Lương Quốc Tuyển, Cộng sựTrang: 54
10School years of general Vo Nguyen Giap
TUỔI TRẺ HỌC ĐƯỜNG CỦA ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP
Tác giả: GV.ThS. Lê Trọng ĐạiTrang: 59
11Modelling and simulation in informatics teaching and learning
MÔ HÌNH HÓA VÀ MÔ PHỎNG TRONG DẠY HỌC TIN HỌC
Tác giả: GVC.ThS. Nguyễn Thế DũngTrang: 67
12Nguyen Quang Thieu’s delta from the viewpoint of collision between original cultural codes
CHÂU THỔ CỦA NGUYỄN QUANG THIỀU TỪ ĐIỂM NHÌN VA CHẠM GIỮA CÁC MÃ VĂN HÓA CỘI NGUỒN
Tác giả: TS. Bùi Bích HạnhTrang: 73
13A theoretical frame for the subjectivity form and the creation of the literature fate
KHUNG LÍ THUYẾT HÌNH THÁI TÍNH CHỦ THỂ VÀ SỰ SINH THÀNH BẢN MỆNH VĂN CHƯƠNG
Tác giả: TS. Nguyễn Thanh TrườngTrang: 81
14Xujing in the conception of Vietnamese classic literature
HƯ TĨNH TRONG QUAN NIỆM VĂN HỌC CỔ ĐIỂN VIỆT NAM
Tác giả: ThS. Lê Đắc TườngTrang: 86
15Primary school teachers’ awareness of inclusive education for students with attention deficit hyperactivity disorder
NHẬN THỨC CỦA GIÁO VIÊN PHỔ THÔNG VỀ GIÁO DỤC HÒA NHẬP CHO HỌC SINH RỐI LOẠN TĂNG ĐỘNG GIẢM CHÚ Ý
Tác giả: TS. Trần Văn CôngTrang: 93
16Familiarizing preschool children with the Vietnamese alphabet from the perspective of linguistics
NHIỆM VỤ CHO TRẺ LÀM QUEN CHỮ CÁI Ở TRƯỜNG MẦM NON TỪ GÓC NHÌN NGÔN NGỮ HỌC
Tác giả: GV.ThS. Lê Thị Anh KiềuTrang: 100
17Building up the component framework for emergent literacy at preschool stage
XÁC LẬP KHUNG THÀNH TỐ NĂNG LỰC TIỀN ĐỌC VIẾT TUỔI MẦM NON
Tác giả: ThS. Lê Thị Thanh NhànTrang: 106
18Applying webquest in organic agriculture education for 10th grade high school students
ỨNG DỤNG WEBQUEST TRONG GIÁO DỤC VỀ NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ CHO HỌC SINH LỚP 10, TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
Tác giả: ThS. Đoàn Thanh PhươngTrang: 112
19School mental health support in Vietnam: theoretical and practical issues
HỖ TRỢ SỨC KHỎE TÂM THẦN HỌC ĐƯỜNG Ở VIỆT NAM: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN
Tác giả: PGS.TS. Lê Quang SơnTrang: 119
20John Dewey’s view of "entertainment in education" and its significance for the current educational innovation in Vietnam
QUAN ĐIỂM “GIẢI TRÍ TRONG GIÁO DỤC” CỦA JOHN DEWEY VÀ Ý NGHĨA CỦA NÓ ĐỐI VỚI ĐỔI MỚI GIÁO DỤC Ở VIỆT NAM
Tác giả: TS. Dương Đình TùngTrang: 125