Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN20(03).2016

1Researching structure and magnetic properties of perovskite REMnO3 (RE=La,Nd,Pr)
NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT CẤU TRÚC VÀ TÍNH CHẤT TỪ CỦA PEROVSKITE REMnO-3 (RE=La,Nd,Pr)
Tác giả: ThS. Nguyễn Thị Mỹ ĐứcTrang: 1
2Implementing OpenStreetMap to construct traffic databases in Lien Chieu district, Da Nang city
ỨNG DỤNG OPENSTREETMAP ĐỂ XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU GIAO THÔNG Ở QUẬN LIÊN CHIỂU - THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Tác giả: ThS. Nguyễn Văn Nam, Đinh Trần Mỹ Linh, ThS. Lê Ngọc HànhTrang: 7
3A diagram to generate two-mode photon-subtracted squeezed states
SƠ ĐỒ TẠO TRẠNG THÁI NÉN BỚT PHOTON HAI MODE
Tác giả: ThS. Nguyễn Thị Xuân Hoài, TS. Cộng Sự 1, Cộng Sự 2Trang: 13
4Simulation of thermal strain in AlN crystalline film grown on a trench-patterned AlN/α-Al2O3 template using the finite element method
MÔ PHỎNG STRAIN NHIỆT TRONG MÀNG TINH THỂ AlN ĐƯỢC CHẾ TẠO TRÊN ĐẾ AlN/α-Al2O3 SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP PHẦN TỬ HỮU HẠN
Tác giả: TS. Đinh Thanh KhẩnTrang: 17
5Low-temperature crystallization of amorphous silicon thin films on bottom gate electrodes by using YSZ crystallization-induction layer and solid-phase crystallization methods
KẾT TINH NHIỆT ĐỘ THẤP MÀNG MỎNG SILIC VÔ ĐỊNH HÌNH TRÊN ĐIỆN CỰC CỔNG ĐÁY BẰNG CÁCH SỬ DỤNG CÁC PHƯƠNG PHÁP LỚP KÍCH THÍCH KẾT TINH YSZ VÀ KẾT TINH PHA RẮN
Tác giả: TS. Mai Thị Kiều LiênTrang: 21
6Method of using secondary sequences to solve and create sequence problems
PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG DÃY SỐ PHỤ ĐỂ GIẢI VÀ SÁNG TẠO CÁC BÀI TOÁN VỀ DÃY SỐ
Tác giả: GVC.TS. Phạm Quý Mười, Cộng sựTrang: 28
7Constructing a community - based water quality monitoring program via the ABCD (Asset – Based Community Development) approach in Cam Thanh commune, Hoi An city, Quang Nam province
XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC CHẤT LƯỢNG NƯỚC MẶT DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG THEO PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN ABCD (ASSET – BASED COMMUNITY DEVELOPMENT) TẠI XÃ CẨM THANH, TP. HỘI AN, TỈNH QUẢNG NAM
Tác giả: ThS. Đoàn Thanh PhươngTrang: 36
8Constructing a software program to automate the monochrometer using Delphi programming language
XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH PHẦN MỀM TỰ ĐỘNG HÓA MÁY ĐƠN SẮC SỬ DỤNG NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH DELPHI
Tác giả: TS. Ngo Khoa QuangTrang: 42
9Implementing the SWAT model to study the impact of land use changes on the water balance of Vu Gia’s watershed in Northern districts of Quang Nam province
ỨNG DỤNG MÔ HÌNH SWAT NGHIÊN CỨU TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỘNG SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN CÂN BẰNG NƯỚC LƯU VỰC SÔNG VU GIA CHẢY QUA CÁC HUYỆN PHÍA BẮC TỈNH QUẢNG NAM
Tác giả: ThS. Lê Ngọc HànhTrang: 46
10Determining and evaluating Maganese and zinc content in oysters Crassostrea rivularis (Gould, 1861) in Gianh river, Ba Don town, Quang Binh
XÁC ĐỊNH, ĐÁNH GIÁ HÀM LƯỢNG MANGAN VÀ KẼM TRONG HÀU Crassostrea rivularis (Gould, 1861) Ở KHU VỰC SÔNG GIANH, THỊ XÃ BA ĐỒN, TỈNH QUẢNG BÌNH
Tác giả: ThS. Nguyen Mau ThanhTrang: 54
11Divergent functions related to hyperbolic feature
Các hàm phân kỳ liên quan đến tính hyperbolic
Tác giả: TS. Lương Quốc TuyểnTrang: 61
12Semantic - pragmatic value of noun phrases denoting time in journalistic texts
GIÁ TRỊ NGỮ NGHĨA - NGỮ DỤNG CỦA DANH NGỮ CHỈ THỜI GIAN TRONG VĂN BẢN BÁO CHÍ
Tác giả: ThS. Lê Sao MaiTrang: 67
13Lexico-semantic innovations in “Truong Tho Loan” as a Binh Dinh’s school of poetry
CÁCH TÂN TỪ VỰNG - NGỮ NGHĨA TRONG THƠ “TRƯỜNG THƠ LOẠN” BÌNH ĐỊNH
Tác giả: ThS. Nguyễn Văn PhápTrang: 73
14On the pain of the human condition in The Tale of Kieu by Nguyen Du
VỀ NỖI ĐAU THÂN PHẬN TRONG TRUYỆN KIỀU CỦA NGUYỄN DU
Tác giả: TS. Nguyễn Khắc SínhTrang: 79
15The woman character in Mo Yan’s novels - tradition and modernity
NHÂN VẬT NGƯỜI PHỤ NỮ TRONG TIỂU THUYẾT MẠC NGÔN – TRUYỀN THỐNG VÀ HIỆN ĐẠI
Tác giả: ThS. Tạ Thị ThủyTrang: 84
16An information technology solution to support the development of the flipped classroom model
GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ THÔNG TIN HỖ TRỢ VIỆC TRIỂN KHAI MÔ HÌNH LỚP HỌC ĐẢO NGƯỢC
Tác giả: ThS. Trịnh Công DuyTrang: 91
17Developing the cooperative skill for 5-6 year-old children through fun activities at preschools
PHÁT TRIỂN KĨ NĂNG HỢP TÁC CHO TRẺ 5-6 TUỔI TRONG HOẠT ĐỘNG VUI CHƠI Ở TRƯỜNG MẦM NON
Tác giả: TS. Bùi Việt PhúTrang: 102
18A solution to the construction of an automatic marking system to support programming training
MỘT GIẢI PHÁP XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHẤM BÀI TỰ ĐỘNG HỖ TRỢ DẠY HỌC LẬP TRÌNH
Tác giả: GV.TS. Phạm Anh PhươngTrang: 107
19Developing the teaching staff in Kon Tum subsidiary of The University of Da Nang in the context of current education renovation
PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN PHÂN HIỆU ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TẠI KON TUM TRONG BỐI CẢNH ĐỔI MỚI GIÁO DỤC HIỆN NAY
Tác giả: PGS.TS. Trần Xuân Bách, Cộng sựTrang: 113
20Conjoining activity - an effective means for well-rounded education of preschool children’s personality
HOẠT ĐỘNG CHẮP GHÉP - MỘT PHƯƠNG TIỆN HỮU HIỆU TRONG VIỆC GIÁO DỤC TOÀN DIỆN NHÂN CÁCH TRẺ MẦM NON
Tác giả: GV.ThS. Vũ Thị Minh TrangTrang: 120