Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN21(04).2016

1Optimizing the process of analyzing and evaluating content of benzoic acid additives in some meat products using high-performance liquid chromatography
TỐI ƯU QUY TRÌNH PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ HÀM LƯỢNG CHẤT PHỤ GIA AXIT BENZOIC TRONG MỘT SỐ SẢN PHẨM THỰC PHẨM TỪ THỊT BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ LỎNG HIỆU NĂNG CAO
Tác giả: ThS. Lê Thị Tuyết AnhTrang: 1
2Constructing an information management system for handling natural disasters in Vietnam’s Central region and highlands based on webgis
XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ DỮ LIỆU THIÊN TAI CHO KHU VỰC MIỀN TRUNG VÀ TÂY NGUYÊN TRÊN NỀN WEBGIS
Tác giả: TS. Nguyễn Trần Quốc Vinh, Nguyễn Văn Vương, ThS. Nguyễn Thị Kim NgânTrang: 7
3Building up Android application to provide news for students of University of Education - the University of Danang
XÂY DỰNG ỨNG DỤNG ANDROID CUNG CẤP TIN TỨC CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
Tác giả: ThS. Phạm Dương Thu Hằng, ThS. Hồ Ngọc TúTrang: 12
4Geodesy of graphs
TÍNH TRẮC ĐỊA CỦA CÁC ĐỒ THỊ
Tác giả: TS. Lương Quốc TuyểnTrang: 17
5Different types of characters in horror stories by The Lu
CÁC KIỂU NHÂN VẬT TRONG TRUYỆN KINH DỊ CỦA THẾ LỮ
Tác giả: ThS. Võ Thị BảyTrang: 27
6Bai choi singing - a folk art value in Hoi An - Quang Nam
HÁT BÀI CHÒI - MỘT GIÁ TRỊ NGHỆ THUẬT DÂN GIAN Ở HỘI AN - QUẢNG NAM
Tác giả: Hoàng Đình PhươngTrang: 31
7Common mistakes in formalities and techniques used in shaping administrative texts at University of Foreign Language Studies - The University of Danang: status quo and solutions
NHỮNG LỖI THƯỜNG GẶP TRONG THỂ THỨC VÀ KỸ THUẬT TRÌNH BÀY VĂN BẢN HÀNH CHÍNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG, THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP
Tác giả: ThS. Nguyễn Thị Kim YếnTrang: 38
8Primary education majors’ awareness of hands-on creative activities
THỰC TRẠNG NHẬN THỨC VỀ HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO CỦA SINH VIÊN NGÀNH GIÁO DỤC TIỂU HỌC
Tác giả: ThS. Trần Thị Kim Cúc, ThS. Nguyễn Phan Lâm QuyênTrang: 43
9Moodle application in teaching and learning French at University of Foreign Language Studies - The University of Danang: status quo and solutions
ỨNG DỤNG MOODLE TRONG DẠY VÀ HỌC TIẾNG PHÁP TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP
Tác giả: ThS. Lê Thị Ngọc HàTrang: 49
10Teaching local history and Paracel Islands to high school students in Danang city: form and content
DẠY HỌC LỊCH SỬ ĐỊA PHƯƠNG VÀ QUẦN ĐẢO HOÀNG SA Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Tác giả: ThS. Nguyễn Mạnh HồngTrang: 56
11Applying information technology in teaching math at high school: status quo and solutions (based on a reality survey in Danang)
THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG DẠY HỌC TOÁN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG (QUA KHẢO SÁT THỰC TẾ TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG)
Tác giả: ThS. Trần Văn HưngTrang: 63
12English for early childhood education majors: a needs analysis from undergraduates’ perspective at University of Education - The University of Danang
PHÂN TÍCH NHU CẦU HỌC TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH CỦA SINH VIÊN KHOA GIÁO DỤC MẦM NON - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
Tác giả: TS. Đinh Thị Đoan HươngTrang: 69
13Student management at University of Education - The University of Danang: status quo and solution
THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ SINH VIÊN NGOẠI TRÚ TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
Tác giả: ThS. Đinh Xuân LâmTrang: 76
14Designing procedure for teaching experimental lessons in mechanical physics at high school based on the orientation of developing specific/ specialized capacities for students
THIẾT KẾ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC BÀI THỰC HÀNH THÍ NGHIỆM PHẦN CƠ HỌC CHƯƠNG TRÌNH VẬT LÝ TRUNG HỌC THỔ THÔNG THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC ĐẶC THÙ/ CHUYÊN BIỆT VẬT LÝ CỦA HỌC SINH
Tác giả: ThS. Phan Liễn, ThS. Nguyễn Nhật QuangTrang: 81
15Applying Prezi software in teaching history at high school based on the orientation towards the promotion of students’ positiveness
ỨNG DỤNG PHẦN MỀM PREZI TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THEO HƯỚNG PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC CỦA HỌC SINH
Tác giả: ThS. Trương Trung PhươngTrang: 88
16Musical ability of students at University of Education - The University of Danang: status quo and solutions
NĂNG LỰC ÂM NHẠC CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG - THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP
Tác giả: ThS. Nguyễn Thị Lệ QuyênTrang: 93
17Constructing question banks for “mechanics” in grade 10 physics textbook in the orientation toward competence development
XÂY DỰNG HỆ THỐNG CÂU HỎI VỀ CHỦ ĐỀ “CƠ HỌC” VẬT LÝ 10 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH
Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Bảo Hoàng Thanh, TS. Lê Thanh Huy, Lê Thị Minh PhươngTrang: 99
18The formation of time-orientated symbols for children aged 5–6 at kindergarten
HÌNH THÀNH BIỂU TƯỢNG ĐỊNH HƯỚNG THỜI GIAN CHO TRẺ 5-6 TUỔI Ở TRƯỜNG MẦM NON
Tác giả: ThS. Nguyễn Thị Triều TiênTrang: 107
19Determining, notifying and evaluating lessons’ objectives in vocational training: status quo and solutions
XÁC ĐỊNH, THÔNG BÁO VÀ ĐÁNH GIÁ MỤC TIÊU BÀI HỌC TRONG DẠY NGHỀ: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP
Tác giả: GV.ThS. Nguyễn Xuân TrungTrang: 113
20Designing learning games to educate kindergartners aged 5 to 6 about the environment
THIẾT KẾ TRÒ CHƠI HỌC TẬP GIÁO DỤC MÔI TRƯỜNG CHO TRẺ 5-6 TUỔI Ở TRƯỜNG MẦM NON
Tác giả: GV.ThS. Trần Hồ UyênTrang: 120