Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN24(03).2017

Bìa tạp chí
Mục lục tạp chí
1Research on extraction and determination of chemical composition of essential oil from Perilla leaves in Quang Nam
NGHIÊN CỨU CHIẾT TÁCH VÀ XÁC ĐỊNH THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA TINH DẦU LÁ TÍA TÔ THU HÁI Ở TỈNH QUẢNG NAM
Tác giả: ThS. Đỗ Thị Thuý Vân, GV.ThS. Trần Thị Ngọc BíchTrang: 1
2A study of toxicity of Kali dicromat in Azolla caroliniana Willd., 1810
NGHIÊN CỨU ĐỘC TÍNH CỦA KALI DICROMAT (K2Cr2O7) TRÊN LOÀI BÈO HOA DÂU (Azolla caroliniana Willd., 1810)
Tác giả: ThS. Nguyễn Văn KhánhTrang: 6
3Effect of metal thin films on crystallization quality of Si thin films
ẢNH HƯỞNG CỦA MÀNG MỎNG KIM LOẠI ĐẾN CHẤT LƯỢNG KẾT TINH CỦA MÀNG MỎNG SILIC
Tác giả: TS. Mai Thị Kiều LiênTrang: 13
4Generalized newton method for non-continuous one-variable equations
PHƯƠNG PHÁP NEWTON SUY RỘNG CHO PHƯƠNG TRÌNH KHÔNG LIÊN TỤC MỘT BIẾN
Tác giả: GVC.TS. Phan Đức Tuấn, ThS. Phan Quang Như Anh, GVC.TS. Phạm Quý Mười, TS. Cộng Sự 1, Cộng Sự 2Trang: 19
5Errors in Vietnam’s references on the theory of relativity
SAI SÓT Ở CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO TẠI VIỆT NAM KHI VIẾT VỀ THUYẾT TƯƠNG ĐỐI
Tác giả: TS. Nguyễn Thị Ngọc Nữ, TS. Trần Văn LượngTrang: 26
6Convergence domains of power series with rational coefficients
MIỀN HỘI TỤ CỦA CHUỖI HÀM LŨY THỪA VỚI HỆ SỐ HỮU TỈ
Tác giả: GVC.TS. Phan Đức Tuấn, ThS. Nguyễn Thị Hà PhươngTrang: 33
7Evaluation of plasmon resonance stimulation of metals Pd, Ti and Cr
ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG KÍCH THÍCH CỘNG HƯỞNG PLASMON CỦA CÁC KIM LOẠI Pd, Ti VÀ Cr
Tác giả: TS. Ngo Khoa QuangTrang: 39
8Precompact subsets in paratopological groups
TẬP CON TIỀN COMPACT TRONG NHÓM PARATÔPÔ
Tác giả: ThS. Ông Văn TuyênTrang: 44
9Characteristics of spaces with locally countable cs-networks via images of locally separable metric spaces
ĐẶC TRƯNG CỦA GIAN KHÔNG GIAN VỚI - MẠNG ĐẾM ĐƯỢC ĐỊA PHƯƠNG BỞI ẢNH CỦA KHÔNG GIAN METRIC KHẢ LI ĐỊA PHƯƠNG
Tác giả: ThS. Nguyễn Thị Sinh, TS. Lương Quốc TuyểnTrang: 47
10Activities to protect sovereignty over the sea and islands in Quang Nam under the Nguyen dynasty (1602 - 1775)
HOẠT ĐỘNG BẢO VỆ CHỦ QUYỀN BIỂN ĐẢO Ở DINH QUẢNG NAM THỜI CHÚA NGUYỄN (1602 - 1775)
Tác giả: ThS. Lê Thị HuyềnTrang: 51
11The writer - a special type of character in the Vietnamese prose since 1986
NHÀ VĂN - MỘT KIỂU NHÂN VẬT ĐẶC BIỆT TRONG VĂN XUÔI VIỆT NAM SAU 1986
Tác giả: ThS. Phạm Thị Thu Hương (ĐH Nha Trang)Trang: 58
12Participation of the local community in eco - tourism development at Bay Mau coconut forest, Cam Thanh commune, Hoi An
SỰ THAM GIA CỦA CỘNG ĐỒNG ĐỊA PHƯƠNG VÀO PHÁT TRIỂN DU LỊCH SINH THÁI TẠI RỪNG DỪA BẢY MẪU, XÃ CẨM THANH, HỘI AN
Tác giả: Phạm Thị LấmTrang: 64
13The linking role of some formal cohesive devices in state administrative documents
VAI TRÒ LIÊN KẾT CỦA MỘT SỐ PHÉP LIÊN KẾT HÌNH THỨC TRONG VĂN BẢN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC
Tác giả: PGS.TS. Lê Đức LuậnTrang: 69
14Traditional music art in Quang Nam - Da Nang
NGHỆ THUẬT ÂM NHẠC TRUYỀN THỐNG TẠI QUẢNG NAM - ĐÀ NẴNG
Tác giả: Tăng Chánh TínTrang: 77
15Integrated teaching with the topic of national industrialization and modernization in 11th grade civics education program at high schools in Danang at present
DẠY HỌC TÍCH HỢP THEO CHỦ ĐỀ CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC TRONG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC CÔNG DÂN LỚP 11 TẠI CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG Ở ĐÀ NẴNG HIỆN NAY
Tác giả: ThS. Nguyễn Thị HươngTrang: 84
16Applying the flipped classroom model in teaching the 4th grade mathematics
VẬN DỤNG MÔ HÌNH LỚP HỌC ĐẢO NGƯỢC TRONG DẠY HỌC MÔN TOÁN LỚP 4
Tác giả: Cộng sự, PGS.TS. Nguyễn Thị Kim ThoaTrang: 93
17A study of primary school teachers’ perception about regular refresher activity
NGHIÊN CỨU NHẬN THỨC VỀ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CỦA GIÁO VIÊN TIỂU HỌC
Tác giả: PGS.TS. Lưu Trang, ThS. Trần Thị Kim CúcTrang: 99