Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN27(01).2018

Bìa tạp chí
Mục lục tạp chí
1SEMISMOOTH NEWTON METHOD FOR WATER - FILLING PROBLEMS WITH SUM POWER CONSTRAINT
PHƯƠNG PHÁP NEWTON NỬA TRƠN GIẢI BÀI TOÁN TỐI ƯU CÓ ĐIỀU KIỆN “WATER-FILLING”
Tác giả: ThS. Phan Quang Như Anh, Cộng sựTrang: 1
2TRADE RELATIONS BETWEEN VIETNAM AND RUMANIA (2010 - 2016)
QUAN HỆ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM - RUMANI (2010 - 2016)
Tác giả: ThS. Nguyễn Thế HàTrang: 7
3“POETRY INTERFERE NARATIVE” - IRRATIONALINESS THINKING IN I AM ANOTHER OF NHAT CHIEU
“THƠ GIAO LỜI KỂ” - TƯ DUY PHI LÍ TRONG TÔI LÀ MỘT KẺ KHÁC CỦA NHẬT CHIÊU
Tác giả: TS. Bùi Bích HạnhTrang: 14
4DA NANG CAU NGU FESTIVAL - UNSHAKEABLE VALUES
LỄ HỘI CẦU NGƯ ĐÀ NẴNG - NHỮNG GIÁ TRỊ BỀN VỮNG
Tác giả: TS. Lê Thị Thu HiềnTrang: 20
5THE INFLUENCE OF KINH AND HAN CULTUREs TO POETICS OF WORDS IN VERSES OF TAY'S ROMANTIC FOLK SONGS
ẢNH HƯỞNG CỦA VĂN HÓA KINH, HÁN TỚI THI PHÁP LỜI THƠ NGHỆ THUẬT CỦA DÂN CA TRỮ TÌNH SINH HOẠT TÀY
Tác giả: TS. Hà Xuân HươngTrang: 24
6CHARACTERISTICS OF NAMES OF MARINE FISHES IN QUANG TRI
ĐẶC ĐIỂM TÊN GỌI CÁC LOẠI CÁ BIỂN Ở QUẢNG TRỊ
Tác giả: PGS.TS. Lê Đức LuậnTrang: 31
7KOREAN CULTURE IN THE CLASSICAL NOVEL GEUMO SINHWA OF KIM SI-SEUP
VĂN HÓA HÀN QUỐC TRONG KIM NGAO TÂN THOẠI CỦA KIM SI-SEUP
Tác giả: TS. Nguyễn Phương KhánhTrang: 37
8THE MULTI-REACTIVITY OF THE CHINESE SOCIAL CLASSES TO THE CATHOLIC IN SEVENTEENTH, EIGHTEENTH, NINETEENTH CENTURIES
PHẢN ỨNG ĐA CHIỀU CỦA CÁC GIAI TẦNG TRONG XÃ HỘI TRUNG QUỐC THẾ KỈ XVII, XVIII, XIX ĐỐI VỚI THIÊN CHÚA GIÁO
Tác giả: GVC.TS. Trương Anh ThuậnTrang: 45
9THE DESIRE TO MOVE AND LOOK FOR TRUE SELF IN “KE XONG ROI DI” BY NGUYEN BINH PHUONG
HAM MUỐN XÊ DỊCH VÀ CON NGƯỜI TRUY TÌM BẢN THỂ TRONG KỂ XONG RỒI ĐI CỦA NGUYỄN BÌNH PHƯƠNG
Tác giả: TS. Bùi Bích Hạnh, Cộng sựTrang: 52
10SPIRIT OF BUDDHISM EDUCATION AND ITS VALUES TO THE VIETNAMESE PEOPLE (Through case studies of Consciousness-only theory)
TINH THẦN GIÁO DỤC PHẬT GIÁO VÀ GIÁ TRỊ CỦA NÓ ĐỐI VỚI ĐỊNH HƯỚNG GIÁO DỤC CON NGƯỜI VIỆT NAM (Qua trường hợp nghiên cứu về Duy thức học)
Tác giả: TS. Dương Đình TùngTrang: 57
11THE CURRENT STATUS OF THE LIVING AND LEARNING CONDITIONS AND THE RELATIONSHIP TO THE PRIMARY STUDENTS’ MEMORY DEVELOPMENT IN THE RURAL AREA IN MEKONG DELTA
THỰC TRẠNG ĐIỀU KIỆN SỐNG, HỌC TẬP VÀ MỐI LIÊN HỆ VỚI MỨC ĐỘ PHÁT TRIỂN TRÍ NHỚ CỦA HỌC SINH TIỂU HỌC VÙNG NÔNG THÔN ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
Tác giả: TS. Cộng Sự 1, Cộng Sự 2, ThS. Nguyễn Thị Thu BaTrang: 66
12TEACHER DEVELOPMENT POLICY AT THE PUBLIC UNIVERSITIES IN QUANG NGAI PROVINCE
CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN ĐẠI HỌC TỪ THỰC TIỄN TỈNH QUẢNG NGÃI
Tác giả: Đặng Thị Hoàng HàTrang: 73
13THE PROCESS OF DESIGNING LESSONS BASED ON CHEMISTRY THEME TO DEVELOP STUDENTS’ SELF-STUDY ABILITY AT HIGH SCHOOL
QUY TRÌNH XÂY DỰNG BÀI HỌC THEO CHỦ ĐỀ MÔN HÓA HỌC THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TỰ HỌC CỦA HỌC SINH Ở TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
Tác giả: GV.ThS. Vương Cẩm HươngTrang: 80
14THE APPLICATION OF CONSTRUCTIVISM TO THE FORMATION AND DEVELOPMENT OF STUDENTS’ SPECIALIZED CAPACITY IN TEACHING CHAPTER “ELECTRICMAGNETIC SENSING” PHYSICS GRADE 11
VẬN DỤNG THUYẾT KIẾN TẠO HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC CHUYÊN BIỆT CỦA HỌC SINH TRONG DẠY HỌC CHƯƠNG “CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ” VẬT LÝ 11 - THPT
Tác giả: TS. Lê Thanh Huy, ThS. Nguyễn Thị Minh NgọcTrang: 85
15INNOVATION IN TEACHING A NUMBER OF THE ANCIENT MIDDLE AGE WORLD HISTORICAL AND CULTURAL ISSUES IN THE PRESENT-DAY
ĐỔI MỚI TRONG GIẢNG DẠY MỘT SỐ VẤN ĐỀ LỊCH SỬ - VĂN HÓA THẾ GIỚI THỜI CỔ TRUNG ĐẠI HIỆN NAY
Tác giả: GV.TS. Lê Thị maiTrang: 94
16MANAGEMENT OF EDUCATION ON DROWNING PREVENTION FOR STUDENTS AT SECONDARY SCHOOLS IN DAI LOC DISTRICT, QUANG NAM PROVINCE
QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC PHÒNG TRÁNH TAI NẠN ĐUỐI NƯỚC CHO HS TẠI CÁC TRƯỜNG THCS HUYỆN ĐẠI LỘC TỈNH QUẢNG NAM
Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Bảo Hoàng Thanh, Cộng sựTrang: 100
17DESIGNING MULTI-FUNCTIONAL PLAYTHINGS FOR PRESCHOOL CHILDREN FROM WASTE MATERIALS
THIẾT KẾ ĐỒ CHƠI ĐA NĂNG CHO TRẺ MẦM NON TỪ CÁC NGUYÊN VẬT LIỆU PHẾ THẢI
Tác giả: ThS. Nguyễn Thị Triều TiênTrang: 108