Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN32(01).2019

Bìa tạp chí
Mục lục tạp chí
1RESEARCH ON THE GROWTH, DEVELOPMENT, PRODUCTIVITY AND QUALITY OF THE THAI EGGPLANT VARIETY (Solanum melongena L., EGGPLANT No1) PLANTED AT HOA KHUONG COMMUNE, HOA VANG DISTRICT, DA NANG CITY
NGHIÊN CỨU SỰ SINH TRƯỞNG PHÁT TRIỂN, NĂNG SUẤT VÀ PHẨM CHẤT CỦA CÂY CÀ TÍM (Solanum melongena L.) GIỐNG THÁI LAN (EGGPLANT No1) TRỒNG TẠI XÃ HÒA KHƯƠNG, HUYỆN HÒA VANG, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Tấn Lê, ThS. Nguyễn Thanh Bình Trang: 1
2STUDY ON STRUCTURAL AND OPTICAL PROPERTIES OF Zn2SiO4 DOPED WITH Mn2+
NGHIÊN CỨU CẤU TRÚC VÀ TÍNH CHẤT QUANG CỦA VẬT LIỆU PHÁT QUANG Zn2SiO4 PHA TẠP ION Mn2+
Tác giả: ThS. Lê Văn Thanh Sơn, TS. Đinh Thanh KhẩnTrang: 9
3EFFECTS OF COMPOSITION ON OPTICAL PROPERTY OF Eu3+ ION IN GLASSES
ẢNH HƯỞNG CỦA HỢP PHẦN LÊN TÍNH CHẤT QUANG CỦA ION Eu3+ TRONG THỦY TINH
Tác giả: ThS. Lê Văn Thanh Sơn, GV.TS. Trần Thị Hồng, ThS. Trần Thị Hương XuânTrang: 13
4ISOLATED AND SELECTION Bacillus thuringiensis FROM OF SOME SOIL IN TIEN CANH COMMUNE, QUANG NAM PROVINCE
PHÂN LẬP, TUYỂN CHỌN Bacillus thuringiensis TỪ MỘT SỐ MẪU ĐẤT TẠI XÃ TIÊN CẢNH, TỈNH QUẢNG NAM
Tác giả: ThS. Lê Thị Mai, TS. Cộng Sự 4, PGS.TS. Võ Văn Minh, GV.ThS. Lê Vũ Khánh TrangTrang: 18
5OVERALL EVALUATION MOTION PLANNING TECHNIQUES FOR AUTONOMOUS VEHICLES
MỘT SỐ ĐÁNH GIÁ TỔNG QUAN VỀ KĨ THUẬT THIẾT LẬP ĐƯỜNG ĐI CHO XE TỰ HÀNH
Tác giả: TS. Phạm Anh PhươngTrang: 23
6TALENT RECOMMENDATION POLICY OF THE NGUYEN DYNASTY AND LESSONS FOR CURRENT STAFF MANAGEMENT (1802 - 1884)
CHÍNH SÁCH TIẾN CỬ NHÂN TÀI CỦA TRIỀU NGUYỄN VÀ BÀI HỌC CHO CÔNG TÁC CÁN BỘ HIỆN NAY (1802 - 1884)
Tác giả: ThS. Nguyễn Duy PhươngTrang: 33
7THE MATTER OF EDUCATION IN VIETNAM DURING THE FIRST YEARS OF 20TH CENTURY: (EXAMINE THE PRESENCE AND SIGNIFICANCE OF THESE MATTERS IN NAM PHONG MAGAZINE FROM 1917 TO 1934)
VẤN ĐỀ GIÁO DỤC VIỆT NAM NHỮNG NĂM ĐẦU THẾ KỈ XX: (KHẢO TẢ SỰ HIỆN DIỆN VÀ Ý NGHĨA CỦA NÓ TRÊN NAM PHONG TẠP CHÍ 1917-1934)
Tác giả: ThS. Phạm Thị Thu HàTrang: 39
8NEGATIVES AND ANTI-NEGATIVES IN NGUYEN DYNASTIES’ EXAMINATIONS
TIÊU CỰC VÀ CHỐNG TIÊU CỰC TRONG THI CỬ DƯỚI TRIỀU NGUYỄN
Tác giả: TS. Cộng Sự 1, Cộng Sự 2, TS. Cộng Sự 3, TS. Lê Thị Thu HiềnTrang: 45
9FEMALE CHARACTERS IN NOVELS OF COMTEMPORARY VIETNAMSESE FEMALE WRITERS FROM GENDER
NHÂN VẬT NỮ TRONG TIỂU THUYẾT CÁC NHÀ VĂN NỮ VIỆT NAM ĐƯƠNG ĐẠI TỪ GÓC NHÌN GIỚI
Tác giả: ThS. Nguyễn Thị NgânTrang: 54
10SOME SEMANTIC FEATURERES OF SINO VIETNAMESE WORD
MỘT SỐ HIỆN TƯỢNG NGỮ NGHĨA CỦA TỪ HÁN VIỆT TRONG TIẾNG VIỆT HIỆN ĐẠI
Tác giả: ThS. Hoàng Hoài ThươngTrang: 61
11FEMINIST SPIRIT IN Y BAN’S SHORT STORIES
TINH THẦN NỮ QUYỀN TRONG TRUYỆN NGẮN CỦA Y BAN
Tác giả: GV.ThS. Lê Thị Thanh XuânTrang: 67
12SOCIAL SKILLS OF SECONDARY SCHOOL STUDENTS IN DA NANG CITY
KĨ NĂNG XÃ HỘI CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Tác giả: TS. Lê Mỹ Dung, Lê Thị Linh Phương, Đặng Nguyễn Thanh TâmTrang: 73
13DESIGN AND ORGANIZATION OF TEACHING “CREATIVE MOSQUITO STEM” FOR 11TH GRADERS
THIẾT KẾ VÀ TỔ CHỨC DẠY HỌC STEM CHỦ ĐỀ “MÁY BẮT MUỖI SÁNG TẠO” CHO HỌC SINH LỚP 11
Tác giả: TS. Cộng Sự 1, Cộng Sự 2, TS. Cộng Sự 3, TS. Phùng Việt HảiTrang: 82
14THE SITUATION OF TEACHING WORDS AND SENTENCES FOR JRAI ETHNIC STUDENTS IN IA GRAI DISTRICT, GIA LAI
THỰC TRẠNG DẠY HỌC LUYỆN TỪ VÀ CÂU CHO HỌC SINH TIỂU HỌC DÂN TỘC JRAI TẠI HUYỆN IA GRAI, GIA LAI
Tác giả: ThS. Hồ Trần Ngọc OanhTrang: 90
15REALITY OF BEING STRESSED IN 12TH GRADE A RESEARCH UNDERTAKEN BY STUDENTS IN DA NANG
HỰC TRẠNG CĂNG THẲNG CỦA HỌC SINH LỚP 12 (NGHIÊN CỨU TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG)
Tác giả: ThS. Đinh Xuân Lâm, TS. Nguyễn Thị Hằng Phương, TS. Cộng Sự 1, Cộng Sự 2Trang: 98
16AUTHENTIC MATERIALS USE IN LANGUAGE UNIVERSITIES IN CENTRAL OF VIETNAM
SỬ DỤNG TÀI LIỆU NGUYÊN BẢN Ở CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC CHUYÊN NGỮ TẠI MIỀN TRUNG
Tác giả: TS. Đào Thị Thanh PhượngTrang: 105
17USING COGNITIVE QUESTIONS IN TEACHING BIOLOGY IN HIGH SCHOOL
SỬ DỤNG CÂU HỎI NHẬN THỨC TRONG DẠY HỌC SINH HỌC Ở TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
Tác giả: TS. Trịnh Đông ThưTrang: 112
18THE ROLE, CHARACTERISTIC AND SIGNIFICANCE OF OBSERVATIONAL SKILL OF CHILDREN AGED 5 YEARS TO 6 YEARS OLD
VÀI TRÒ, ĐẶC ĐIỂM VÀ Ý NGHĨA CỦA KĨ NĂNG QUAN SÁT ĐỐI VỚI TRẺ 5-6 TUỔI
Tác giả: ThS. Nguyễn Thị Triều TiênTrang: 117