Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN8(03) - 2013

1CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU NĂNG THUẬT TOÁN LẬP LỊCH TRÊN MẠNG CHUYỂN MẠCH CHÙM QUANG OBS
The factors affect to performance of scheduling algorithms in obs network
Tác giả: Phạm Trung ĐứcTrang: 1
2NGHIÊN CỨU TƯƠNG QUAN GIỮA THÀNH PHẦN, SỰ PHÂN BỐ CỦA GIUN ĐẤT VỚI CHẤT LƯỢNG ĐẤT Ở MỘT SỐ VÙNG SẢN XUẤT RAU CỦA THÀNH PHỐ HỘI AN –TỈNH QuảNG NAM
Studying on correlation between composition, distribution of earthworm and the quality of soil at vegetables village in Hoi An – Quang Nam.
Tác giả: ThS. Nguyễn Văn Khánh, TS. Phạm Thị Hồng HàTrang: 8
3NGHIÊN CỨU TƯƠNG QUAN GIỮA THÀNH PHẦN, SỰ PHÂN BỐ CỦA GIUN ĐẤT VỚI CHẤT LƯỢNG ĐẤT Ở MỘT SỐ VÙNG SẢN XUẤT RAU CỦA THÀNH PHỐ HỘI AN –TỈNH QuảNG NAM
Studying on correlation between composition, distribution of earthworm and the quality of soil at vegetables village in Hoi An – Quang Nam.
Tác giả: Phạm Thị Quỳnh ThảoTrang: 8
4CHIẾN LƯỢC NÂNG CẤP CHUỖI GIÁ TRỊ SẢN PHẨM CAO SU QuảNG BÌNH
The strategy of upgrading the rubber product value chain in Quang Binh
Tác giả: ThS. Trần Tự LựcTrang: 16
5NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ (QoS) TRONG MẠNG NGN CỦA VNPT-I
Studying on the solution of increasing the service quality of NGN at VNPT-I
Tác giả: Đặng Xuân Vinh, Lương Thị Thanh NgaTrang: 22
6MÔĐUN GOLDIE H-NGUYÊN TỐ
H-Prime Goldie modules
Tác giả: PGS.TS. Trương Công Quỳnh, Huỳnh Thị PhấnTrang: 28
7TỪ TÌNH THÁI ĐÁNH DẤU TIÊU ĐIỂM TRONG CẤU TRÚC THÔNG TIN CỦA TIÊU ĐỀ PHÓNG SỰ TRÊN BÁO TIẾNG VIỆT
Focus sensitive operators of information structure of reportage headline in vietnamese journalism
Tác giả: PGS.TS. Trương Thị Diễm, Nguyễn Thị Ái HữuTrang: 32
8NGUYỄN VĂN TƯỜNG VỚI NỀN NGOẠI GIAO VIỆT NAM DƯỚI TRIỀU NGUYỄN NỬA SAU THẾ KỶ XIX
Nguyen Van Tuong with VietNam’diplomacy under Nguyen dynasty in the second half of the nineteenth century
Tác giả: Nguyễn Thị Mỹ HạnhTrang: 38
9TRÒ CHƠI DÂN GIAN Ở HỘI AN, QuảNG NAM
Folk games in Hoi An, Quang Nam
Tác giả: TS. Lê Thị Thu Hiền, Phùng Thị ThuỷTrang: 43
10HỢP TÁC VIỆT NAM – CAMPUCHIA TRONG TIỂU VÙNG SÔNG MÊKONG MỞ RỘNG
Vietnam - Cambodia cooperation in greater Mekong subregion
Tác giả: Trần Xuân HiệpTrang: 48
11TRỌNG NÔNG VÀ THƠ VỀ NÔNG NGHIỆP CỦA VUA MINH MẠNG
Physiocrat and agriculture poetry of Minh Mang King
Tác giả: Nguyễn Huy KhuyếnTrang: 55
12NGHIÊN CỨU CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG DÂN CƯ HUYỆN ĐỊNH QuáN – TỈNH ĐỒNG NAI
Studying on the quality of life in Dinh Quan district, Dong Nai province
Tác giả: TS. Nguyễn Hoàng Hải, GVC.TS. Trương Phước MinhTrang: 61
13XÂY DỰNG TIÊU CHÍ VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ Ở CÁC KHU TÁI ĐỊNH CƯ THuỷ ĐIỆN
Building criterion and assessment method on quality of life in hydroelectric resettlement areas
Tác giả: Lê Thị NguyệnTrang: 67
14CHÍNH SÁCH GIÁO DỤC CỦA NHẬT BẢN THỜI MINH TRỊ (1868 - 1912)
Japan’s education policy during period of Mikado Meiji (1868 - 1912)
Tác giả: GV.TS. Nguyễn Văn Sang, Nguyễn Thị HoànTrang: 74
15NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO NGHỀ HÀN Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ THỪA THIÊN HUẾ - NHỮNG GIẢI PHÁP VỀ QuảN LÝ
Improving the quality of job training in Thua Thien Hue vocational school – the management solutions
Tác giả: PGS.TS. Lê Quang Sơn, Huỳnh TínTrang: 80
16ĐẶC ĐIỂM NGÔN NGỮ VĂN BẢN VĂN BIA TRÙNG TU HỘI QuáN NGƯỜI HOA TẠI HỘI AN
Characteristics of written language of the restored epitaphs at Chinese guildhall in Hoi An
Tác giả: TS. Nguyễn Hoàng ThânTrang: 86
17VÀI NHẬN XÉT VỀ TÍNH HIỆU Quả CỦA HỆ THỐNG QUÂN SỰ Ở ĐÀ NẴNG TRONG CUỘC CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC NĂM 1858
Some remarks on the effectiveness of the military system in Danang in the war against french colonial invasion in 1858
Tác giả: PGS.TS. Lưu TrangTrang: 93
18KHẢO SÁT VIỆC SỬ DỤNG BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ TRONG GIẢNG DẠY CỦA GIÁO VIÊN THPT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Studying on the using electronic lecture to teach at high schools in Ho Chi Minh city
Tác giả: Phạm Văn DanhTrang: 99
19PHẦN MỀM HỖ TRỢ HỌC SINH TỰ HỌC VẬT LÍ 12 - CHƯƠNG “HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ”
The software supports to self-studying physics grade 12 – chapter “Atomic nucleus”
Tác giả: ThS. Trần Văn HưngTrang: 106
20THỰC TRẠNG NĂNG LỰC SƯ PHẠM CỦA GIÁO VIÊN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
The situation of teachers’ pedagogical capacities
Tác giả: Nguyễn Thị Hà LanTrang: 109
21RÈN LUYỆN KĨ NĂNG THỰC HIỆN CÁC THAO TÁC TƯ DUY CHO HỌC SINH QUA VIỆC GIẢI BÀI TẬP THÍ NGHIỆM TRONG DẠY HỌC VẬT LÍ
Training the thinking skills of students through solving experimental exercises in teaching Physics
Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Bảo Hoàng Thanh, Trần Anh TiếnTrang: 113