The lyrical ego in Ngo Minh’s poems

CÁI TÔI TRỮ TÌNH TRONG THƠ NGÔ MINH

Tóm tắt:

Cái tôi trữ tình là chủ thể của hành trình sáng tạo thi ca, có vai trò quan trọng trong thơ với tư cách là trung tâm để bộc lộ lại tất cả suy nghĩ, tình cảm, thái độ được thể hiện bằng một giọng điệu riêng. Một cái tôi trữ tình phong phú tựa như viên nam châm luôn luôn có sức hút về phía mình sự giàu có của cuộc đời. Đặc điểm của cái tôi trữ tình phụ thuộc vào phong cách của mỗi nhà thơ, của các trào lưu, khuynh hướng. Chính vì vậy, mỗi thời đại có một kiểu cái tôi trữ tình đóng vai trò chủ đạo. Đi vào tìm hiểu cái tôi trữ tình trong thơ Ngô Minh, chúng tôi nhận thấy ở thơ ông chủ yếu ở các dạng thái: Cái tôi trữ tình ngợi ca- tự hào, Cái tôi trữ tình đời tư-thế sự, cái tôi trữ tình chiêm nghiệm-triết lí.

Từ khóa: cái tôi, Ngô Minh, thơ

Abstract:

The lyrical ego, the subject of the creation of poetry, plays an important role as a center to express all thoughts, feelings, attitudes in a particular tone. A rich ego is like a magnet which always catches the wealth of life. Characteristics of the lyrical ego depend on the styles of each poet, each movement and trend. Therefore, each time there is a key lyrical ego. Studying the lyrical ego in Ngo Minh’s poems, we find the main following forms in his poems: the praise-pride ego, the privacy-public affair ego, the experience-philosophy ego.

Keywords: ego, Ngo Minh, poems

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng