Implications of binh dien hydropower fot life of the communities in Bo Hon resettlement area, Huong Tra town, Thua Thien Hue province – questions

NHỮNG HỆ Luỵ TỪ CÔNG TRÌNH THuỷ ĐIỆN BÌNH ĐIỀN ĐẾN CUỘC SỐNG CỦA CỘNG ĐỒNG CƯ DÂN Ở KHU TÁI ĐỊNH CƯ BỒ HÒN, THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ - THỪA THIÊN HUẾ, VẤN ĐỀ ĐẶT RA
Tác giả: Lê Thị Nguyện,

Tóm tắt:

Công trình thủy điện xuất hiện có thể nói đã đáp ứng kịp thời cho việc cung cấp điện năng của đất nước, đã phần nào điều tiết nước cho mùa khô và mùa lũ. Để có mặt bằng xây dựng công trình thuỷ điện, nhiều khu dân cư đã bị giải tỏa, nhiều vùng đất canh tác bị thu hồi và nhiều cộng đồng dân cư phải di dời đến định cư ở những vùng đất mới, được gọi là khu tái định cư (TĐC). Việc giải toả, di dời dân cư, Nhà nước đã có những chính sách bồi thường và hỗ trợ đúng đắn. Tuy nhiên, đối với khu TĐC thủy điện Bình Điền ở thị xã Hương Trà, Thừa Thiên Huế, do những lý do khác nhau, những chính sách của Nhà nước không được thực hiện đầy đủ, dẫn đến nhiều hệ luỵ cho cuộc sống của người dân nơi đây. Bài viết này trình bày thực trạng đời sống nhân dân khu TĐC Bình Điền, qua đó, mong muốn chính quyền địa phương và các bộ ngành Trung ương cần có giải pháp khắc phục những khó khăn cho cư dân khu vực này.

Từ khóa: công trình thủy điện, cuộc sống, khu tái định cư Bồ Hòn, chính sách Nhà nước

Abstract:

Hydropower construction is said to have met the power supply of the country in time, partly regulating water for the dry season and the flood season. However, to have space for construction, many residential areas have been cleared away; more arable land is recovered and many communities have moved to settle down in new areas, called resettlement zones. As for the clearance and resettlement, the State has passed the proper policies on compensation and subsidies. Yet, in the Binh Dien hydropower resettlement area in Huong Tra Town, Thua Thien Hue Province, these policies have not been carried out sufficiently, causing implications for life there. Therefore, this article shows the reality of people’s life in Binh Dien resettlement area to call upon the local government and central organs to have solutions to the difficulties people in this area are having.

Keywords: Hydropower construction, life, Bo Hon resettlement area, State policies

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
18(03) - 20136715-10-13