Combining the experimental methods with electronic textbook materials in teaching physics at high school

SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP THỰC NGHIỆM VỚI SỰ HỖ TRỢ CỦA TÀI LIỆU GIÁO KHOA ĐIỆN TỬ TRONG DẠY HỌC VẬT LÝ Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
Tác giả: TS. Lê Thanh Huy,

Tóm tắt:

Abstract:

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
130(04).20189530-12-18
229A(03).20189530-09-18
327(01).20188530-03-18
421(04).20169930-12-16
5
Tác giả: TS. Lê Thanh Huy
2(01) - 201210815-03-12