A study on the impacts of tourism activities on the natural environment and formulating the solutions for management in Son Tra District, Danang City

Nghiên cứu tác động của hoạt động du lịch đến môi trường tự nhiên và đề xuất giải pháp quản lý ở Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng

Tóm tắt:

Cân nhắc giữa phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là phát triển du lịch và các tác động môi trường là vấn đề được rất nhiều địa phương quan tâm. Đà Nẵng nói chung và quận Sơn Trà nói riêng có rất nhiều tiềm năng để phát triển du lịch. Tuy nhiên, nhiều khó khăn thử thách đã và đang đặt ra cho ngành du lịch quận Sơn Trà, trong đó việc bảo vệ môi trường tại các điểm, khu du lịch đang trở thành vấn đề ngày càng bức xúc. Bài viết này, chúng tôi nghiên cứu quá trình hoạt động du lịch diễn ra ở quận Sơn Trà, trên sơ sở đó tiến hành phân tích, đánh giá mức độ, khả năng tác động của các hoạt động du lịch đến môi trường và đề xuất những giải pháp hợp lý để vừa phát triển du lịch, vừa đảm bảo chất lượng môi trường.

Abstract:

Weighing the social-economic development, especially tourism development, and the environmental impact is a matter of much local interest. Da Nang in general and Son Tra District in particular has great potential for tourism development. However, tourism of Son Tra District has faced many challenges, among which environmental protection at tourism resorts and spots has become an increasingly urgent problem. In this paper, we study the impact of tourist activities on the environment and propose reasonable solutions to develop tourism development, while ensure environmental quality.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
133(02).20196830-06-19
228(02).201813330-06-18
318(01).20169630-03-16
415(02) - 20158030-06-15
514(01) - 20152131-03-15
613(04) - 20141620-12-14
712(03) - 201411820-09-14
86(01) - 20136515-03-13
95(04) - 20128915-12-12
104(03)- 20124915-09-12
112(01) - 20124515-03-12