Chau Van Liem and revolutionary poems

CHÂU VĂN LIÊM VÀ NHỮNG VẦN THƠ CÁCH MẠNG

Tóm tắt:

Ngày nay khi đặt chân đến mảnh đất Ô Môn – Cần Thơ, dường như không mấy ai không biết đến Châu Văn Liêm – một người con ưu tú trên miệt đất này. Hầu như nhắc đến Châu Văn Liêm, ai cũng biết đến ông với tư cách là thế hệ người Ô Môn đầu tiên kết hợp được một cách nhuần nhuyễn truyền thống yêu nước của người Ô Môn xưa và ý thức đấu tranh giai cấp trong buổi đầu Việt Nam có sự lãnh đạo của Đảng… Song có lẽ xưa nay không mấy ai biết đến ông trong tư cách là một nhà thơ cách mạng. Dường như ở Châu Văn Liêm, làm thơ cũng là hình thức tranh đấu cho độc lập dân tộc, làm thơ cũng là cách lập ngôn trước tác trước những vấn đề thời sự nóng hổi của đất nước, là cách phô bày những mối băn khoăn, trăn trở trong lòng mình trước những biến cố trọng đại của dân tộc và làm thơ cũng là phương cách không thể thiếu trong công cuộc vận động, thuyết phục quần chúng đứng lên đấu tranh cho nền độc lập nước nhà… Chính vì lẽ đó, tìm hiểu Châu Văn Liêm trong tư cách là một nhà thơ cũng chính là nhằm phác dựng lại một phần trong cuộc đời hoạt động cách mạng tuy ngắn ngủi nhưng sục sôi nhiệt huyết của người chiến sĩ trẻ dũng cảm, tài hoa này.

Từ khóa: Châu Văn Liêm; Ô Môn; Nam kỳ; cách mạng; nhà thơ

Abstract:

Today when arriving in the land of O Mon - Can Tho, it seems not too many people know Chau Van Liem - an elite figure on this contempt land. Mostly when mentioning Chau Van Liem, everyone knows him as the first generation of O Mon that had a seamless combination of traditional patriotism of the ancient O Mon and sense of class struggle for the very first time when Vietnam had the leadership of the Party.Yet, few people know him as a revolutionary poet. It seems that for Chau Van Liem, writing poems is a form of struggling for national independence and way to react to the effects of the hot issues of the country as well as the display of the anxiety, concern in his heart about the great events of the nation. Besides, poetry is also an indispensable way in the campaign to persuade the masses to stand up to fight for the country's independence... Therefore, discovering Chau Van Liem as a poet is also a way to depict the short but active life of revolutionary activities of this brave and young soldier.

Keywords: Chau Van Liem; Omon; Southern Vietnam; revolution; poet

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
18(03) - 20133815-10-13
27(02) - 20137815-06-13
34(03)- 20125715-09-12
43(02) - 20126815-08-12