Evaluating the level of meeting the job requirements of graduates in bachelor of preschool education from University of Education – The University of Danang

ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ ĐÁP ỨNG CÔNG VIỆC CỦA SINH VIÊN TỐT NGHIỆP NGÀNH MẦM NON TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
Tác giả: ThS. Trịnh Thế Anh,

Tóm tắt:

Abstract:

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
12(01) - 201212315-03-12
21(1) - 201112615-11-11