NGHIÊN CỨU HOẠT TÍNH CHỐNG OXY HÓA, BẢO VỆ TẾ BÀO GAN CHUỘT (Mus musculus Var. Albino) CỦA CAO DỊCH CHIẾT METHANOL TỪ QUẢ DỨA DẠI VIỆT NAM (Pandanus odoratissimus)

Study on the oxidation resistance and liver-protection activities of Mus musculus Var. Albino of methanol extract from Pandanus fruits (Pandanus odoratissimus)

Tóm tắt:

Trên cơ sở kế thừa những kinh nghiệm của các bài thuốc dân gian và kết quả về nghiên cứu về thành phần hóa học của loài dứa dại (Pandanus odoratissimus), thuộc chi Pandanus họ Pandanaceac, chúng tôi tiến hành khảo sát hoạt tính chống oxy hóa của cao dịch chiết từ quả dứa dại trên tế bào gan của chuột nhắt trắng nhằm bổ sung thêm nguồn nguyên liệu, giảm giá thành và hạn chê tác dụng phụ trong hỗ trợ điều trị bệnh. Kết quả nghiên cứu cho thấy cao dịch chiết quả dứa dại đã có tác dụng làm giảm hàm lượng MDA trong dịch đồng thể gan của chuột nhắt trắng và có tác dụng bảo vệ tế bào gan trên chuột bị gây nhiễm độc gan bằng Paracetamol. Tác dụng bảo vệ tế bào gan của cao dịch chiết giảm dần từ liều 0,1 g/kg đến liều 0,5 g/kg thể trọng.

Từ khóa: Pandanus odoratissimus;chuột nhắt trắng; MDA; hoạt tính chống oxy hóa; tế bào gan

Abstract:

Based on the experience from folk remedies and results of the research on chemical components of pandanus fruits (Pandanus odoratissimus) belonging to genus Pandanus, family Pandanaceac, this study was carried out to investigate the oxidation-resistance activity of extract from such pandanus in liver cell of Mus musculus Var. Albino. The results showed that the pandanus extract helped decrease the MDA volume in identical liver humour of Mus musculus Var. Albino and protect liver cells of Paracetamol-intoxicated mouse. The effects of high doses of the extract decreased from 0.1 g/kg to 0.5 g/kg body weight.

Keywords: Pandanus odoratissimus; Mus musculus Var. Albino; MDA; oxidation-resistance activity; liver cell.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
118(01).20161530-03-16
23(02) - 201212415-08-12
31(1) - 201114015-11-11
41(1) - 201111015-11-11