ỨNG DỤNG MÃ QR VÀ CHỮ KÝ SỐ TRONG PHÒNG CHỐNG GIẢ MẠO VĂN BẰNG, CHỨNG CHỈ Ở DẠNG BẢN IN

Application of QR code and digital signatures to the process of preventing the forgery of paper-based diplomas and certificates

Tóm tắt:

Tình trạng giả mạo các loại văn bản, tài liệu quan trọng trên giấy như bằng cấp, chứng chỉ và các loại văn bản pháp lý khác ngày càng nghiêm trọng và tinh vi hơn. Với các mục đích lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, xin việc làm, bổ nhiệm chức vụ, … nhằm qua mặt các cơ quan công quyền, điều này đã dẫn đến những thiệt hại to lớn về vật chất cũng như sự suy giảm về niềm tin và gây nhiều bất ổn trong xã hội. Trong bài báo này, chúng tôi đề xuất một giải pháp có tính khả thi cao trong việc phát hiện và phòng chống giả mạo các loại văn bằng, chứng chỉ, giấy tờ pháp lý, … được xuất bản ở dạng bản in. Giải pháp được đề xuất, ứng dụng công nghệ mã vạch 2 chiều QR kết hợp với chữ ký số, sử dụng thuật toán mật mã hóa khóa công khai (RSA) giúp việc mã hóa, giải mã và xác minh thông tin trên văn bản in một cách chính xác, an toàn và nhanh chóng với các thiết bị smartphone hay đầu đọc mã vạch.

Từ khóa: Mã QR; Thuật toán RSA; Chữ ký số; Khóa bí mật; Khóa công khai;

Abstract:

Forgery of important paper-based documents such as diplomas, certificates and other legal documents is more and more serious and sophisticated. For the purposes of fraud, appropriation of property, job application assignment and authority swindle, this has led to material loss, belief deterioration as well as social instability. This paper proposes a feasible solution to the forgery of paper-based diplomas, certificates and legal documents. With the application of QR bidirectional barcode and digital signatures and the usage of RSA algorithm, this proposed solution makes encryption, decryption and verification of information in a text on smart phones and barcode readers done correctly, safely and quickly.

Keywords: QR Code; RSA algorithm; Digital signature; Private Key; Public Key; Root-CA; Hash function.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng