Festivals of the Central region and Highlands of Vietnam in the media for promoting tourism: how the Vn-express reported the events

Nghiên cứu phương thức phản ánh sự kiện lễ hội Miền Trung – Tây Nguyên của báo mạng điện tử Vn-express nhằm phục vụ việc quảng bá du lịch khu vực
Tác giả: ThS. Trần Thị Hoà,

Tóm tắt:

Miền Trung - Tây Nguyên (MTTN) là khu vực có hệ thống lễ hội phong phú và độc đáo. Sự phản ánh của báo chí về những sự kiện lễ hội này sẽ góp phần quảng bá những giá trị văn hóa, thúc đẩy phát triển du lịch trong khu vực. Nghiên cứu này tìm hiểu phương thức mà VnExpress - báo mạng điện tử hàng đầu Việt Nam - phản ánh về sự kiện lễ hội MTTN. Nghiên cứu cho thấy VnExpress tuy là báo mạng được người Việt trên khắp năm châu tìm đọc nhưng chưa chú tâm đúng mức đến vùng đất vốn chiếm gần một nửa lãnh thổ Việt Nam và đang sở hữu nhiều di sản thế giới. MTTN được thể hiện trên báo VnExpress như một “miền Trung thiên tai” hơn là một “miền Trung lễ hội”. Các vấn đề về kinh tế, quốc phòng của MTTN thu hút sự chú ý của VnExpress hơn là những di sản văn hóa. Kết quả này gợi ý cần phải có những chiến lược PR phù hợp để thúc đẩy sự quảng bá tích cực hơn nữa các sự kiện lễ hội MTTN trên báo chí trong thời gian tới. Nghiên cứu cũng đề xuất mô hình phản ánh của báo chí về sự kiện lễ hội gồm 3 giai đoạn: tiền sự kiện, trong sự kiện và hậu sự kiện.

Abstract:

The Central Region and Highlands of Vietnam has a unique system of traditional and modern festivals. Media coverage of these festivals can promote the publicity of cultural values of this region to domestic and international visitors, thus promote the development of tourism in the region. This paper describes how the VnExpress, as the leading e-newspaper of Vietnam and the most popular Vietnamese e-newspaper in the world, reported the fesivals of the Central Region and Highlands in the year 2010. Research shows that the VnExpress paid little attention to the festivals of the Central Region and Highlands, and this attention does not match with the importance of the region. The Central Region and Highlands was portrayed in the VnExpress as a “region of natural disasters” rather than a “region of festivals”. The VnExpress also focused more coverage on the economic and national security problems than on the festival events of this region. This result suggests a need for appropriate public relation strategies to promote the publicity of festivals of the Central Region and Highlands in the media in the time to come. The research also leads to a three-stage model for reporting the festival events in the media, which includes pre-event, in-event, and post-event stage.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng