Educating singing skill in musics for students of kindergarden education branch

BIỆN PHÁP GIÁO DỤC KĨ NĂNG HÁT CHO SINH VIÊN MẦM NON TRONG MÔN ÂM NHẠC

Tóm tắt:

Giáo dục kĩ năng hát vô cùng quan trọng, giúp người học có khả năng vận dụng những kiến thức, vốn kinh nghiệm để hát chính xác, có hơi thở phù hợp, hát rõ lời và hát diễn cảm. Trong dạy học âm nhạc, có rất nhiều phương pháp, biện pháp được sử dụng. Mỗi phương pháp, biện pháp có những ưu điểm và những hạn chế nhất định. Vì vậy, cần lựa chọn và sử dụng chúng sao cho phù hợp để góp phần nâng cao hiệu quả giáo dục âm nhạc nói chung và hoạt động ca hát nói riêng. Bài viết này chỉ giới thiệu một số biện pháp giáo dục kĩ năng hát cho sinh viên Mầm non trong môn âm nhạc ở Trường Đại học Sư phạm (ĐHSP) – Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN).

Từ khóa: kĩ năng hát; giáo dục kĩ năng hát; biện pháp; sinh viên giáo dục Mầm non; âm nhạc

Abstract:

Teaching singing skills is very important, which help learners apply the knowledge, experience to sing clearly, correctly and expressively. In the process of teaching music, teachers used a lot of methods and measures. They have certain advantages and disadvantages, so selecting and using them to teach music effectly with the aim of improving the quality of teaching music in general and singing activities in particular is necessary. This paper only introduces some methods of teaching singing skills in Music to students who are studying at kindergarden education department, University of education, the university of Danang.

Keywords: singing skills; singing skills education; measure; kindergarden education students; music

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
117B(04) - 20157130-12-15
210(01) - 20147315-04-14