The software supports to self-studying physics grade 12 – chapter “Atomic nucleus”

PHẦN MỀM HỖ TRỢ HỌC SINH TỰ HỌC VẬT LÍ 12 - CHƯƠNG “HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ”
Tác giả: ThS. Trần Văn Hưng,

Tóm tắt:

Trong bài viết này, chúng tôi đề cập đến phần mềm hỗ trợ tự học cho các học sinh về môn Vật lí lớp 12 chương “Hạt nhân nguyên tử”. Kết quả này giúp cho các em học sinh hiểu sâu hơn về bài học ở trường, thông qua các bài giảng của các giáo viên, cũng như các chuyên gia luyện thi, giúp học sinh hiểu rõ thêm kiến thức lí thuyết, giải quyết những khó khăn về bài tập. Đồng thời, giúp cho các em tự tin hơn, hứng thú hơn trong quá trình học tập của bản thân.

Từ khóa: phần mềm; vật lý; hạt nhân nguyên tử; giáo viên; học sinh

Abstract:

In this article, we introduce a software that supports the Twelfth grade students in Physical subject, “Atomic nucleus” chapter particularly. This software helps students better understand the lessons at school, through lectures of teacher or experts, students better understand theoretical knowledge, solve difficult exercises. Furthermore, this software helps them become more confident in studying Physics.

Keywords: software; physics; Atomic nucleus; taecher; student

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
134(03).20197330-09-19
221(04).20166330-12-16