MỘT VÀI ĐIỂM NỔI BẬT CỦA VĂN XUÔI VIỆT NAM HẢI NGOẠI SAU NĂM 1975

SOME STRIKING POINTS OF OVERSEA VIETNAMESE PROSE AFTER 1975

Tóm tắt:

Với những người Việt Nam tha hương, văn hóa – văn học là kênh giao tiếp hữu hiệu giúp họ gửi gắm nỗi niềm thầm kín của mình đối với cố hương. Ám ảnh quá khứ, mặc cảm về thân phận nhập cư, khát vọng hợp lưu và hội nhập… luôn in dấu trong sáng tác văn xuôi của các nhà văn xa xứ. Đi vào khảo sát một vài điểm nổi bật của văn xuôi Việt Nam hải ngoại sau năm 1975, bài viết hi vọng sẽ đem đến một định hướng tiếp cận phù hợp cho bạn đọc.

Từ khóa: văn học/ văn xuôi Việt nam hải ngoại; văn học di dân; lưu vong; hợp lưu - hội nhập.

Abstract:

As for the Vietnamese people who live in foreign land, it’s the culture – literature as an effective means of communication which helps them convey their intimate feeling to the native land. Being haunted by the past, guilty about the immigration status and aspirations for confluence and integration, etc. were always imprinted in expatriate writers’ composing. Through the survey on some striking points of oversea Vietnamese prose after 1975, it is expected that this article will provide a suitable approach orientation for readers.

Keywords: oversea Vietnamese prose; immigrant literature; exile; confluence and integration.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng