NGUYỄN CHÍ THANH – VỊ ĐẠI TƯỚNG TÀI NĂNG VỚI TƯ DUY QUÂN SỰ SẮC SẢO

Nguyen Chi Thanh – The talented genneral with sharp military thinking

Tóm tắt:

Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước được ghi vào lịch sử dân tộc ta như một Bạch Đằng, một Chi Lăng, một Đống Đa của thế kỷ XX, được ghi vào lịch sử thế giới như một biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ con người. Làm nên thắng lợi vĩ đại đó có một phần đóng góp của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh – người được Bộ Chính trị và Quân uỷ Trung ương cử vào trực tiếp cùng Trung ương Cục miền Nam lãnh đạo đồng bào và lực lượng vũ trang cách mạng miền Nam, Đại tướng đã nêu cao quyết tâm đánh Mĩ và thắng Mĩ, đã đề ra nhiều phương án tác chiến khác nhau hết sức độc đáo và hiệu quả. Bài viết dưới đây giới thiệu về Nguyễn Chí Thanh, một Đại tướng tài năng của quân đội nhân dân Việt Nam

Từ khóa: Đại tướng; chiến trường; tác chiến; kết hợp; Nguyễn Chí Thanh.

Abstract:

The victory in the anti-American struggle for national salvation was recorded in the national history as the Bach Dang, the Chi Lang, or the Dong Da of the twentieth century and in the world military history as a resplendent symbol of the revolutionary heroism as well as the human intelligence. General Nguyen Chi Thanh appointed to lead the people and military forces of the South together with the Central Office of South Vietnam by The Political Bureau (Politburo) and the Central Military Commission contributed a part to this victory. General Nguyen Chi Thanh with his strong determination to fight and defeat the Americans proposed a number of spectacular and effective strategies. This article introduces General Nguyen Chi Thanh, the talent of Vietnam People’s Army.

Keywords: General; battlefield; strategy; combination; Nguyen Chi Thanh.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
121(04).20165630-12-16
217B(04) - 20153330-12-15
313(04) - 20149620-12-14
46(01) - 20134715-03-13
55(04) - 20125115-12-12
62(01) - 20125215-03-12