NHỮNG BÀI THƠ VỀ CÁC HANG ĐỘNG TẠI NGŨ HÀNH SƠN CỦA VUA MINH MỆNH

The poems about caves in Marble Moutains by King Minh Menh

Tóm tắt:

Ngũ Hành sơn là một danh thắng đẹp nổi tiếng của Đà Nẵng, nơi đây tập trung 5 ngọn núi tương ứng với Kim, Mộc, Thuỷ, Hoả, Thổ gọi là ngũ hành. Trên Ngũ Hành sơn có nhiều hang động đẹp nổi tiếng đã làm say lòng bao văn nhân mặc khách, khiến họ phải đề thơ cảm tác trên vách các động này. Chính vì nơi đây nhiều vẻ đẹp như vậy, nên khi xa giá của vua Minh Mệnh đến đây, vua cũng có làm một số bài thơ ca ngợi cảnh đẹp của từng hang, động và được in trong thơ ngự chế. Những bài thơ này là những đánh giá chân xác về vẻ đẹp của những danh lam thắng cảnh nơi đây.

Từ khóa: núi Ngũ Hành; vua Minh Mệnh; thơ Ngự chế.

Abstract:

Marble Mountains, the famous tourist spot in Da Nang, includes 5 mountains corresponding to five basic elements (Metal, Wood, Water, Fire, and Earth). There are many famous beautiful caves in Marble Mountains which were so attractive to many literary visitors that they composed poems and carved them on rock walls. Therefore, when King Minh Menh came to the caves, he also composed some poems to praise the beauty of each cave, and these poems were printed in Ngu che poetry. These poems are the truthful assessments of the beauty of this place.

Keywords: Marble Mountains; King Minh Menh; Ngu che poetry.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
18(03) - 20135515-10-13
27(02) - 20134215-06-13