TRAI ĐÀN DƯỚI TRIỀU MINH MẠNG (1820 – 1840)

The atonement ceremony in Minh Mang dynasty (1820 – 1840)

Tóm tắt:

Trai đàn là một nghi lễ Phật giáo quan trọng đã được nhiều vua chúa Việt Nam tiến hành trong thời gian trị vì của mình, trong đó tổ chức thường xuyên và nhiều nhất phải kể đến vua Minh Mạng. Thông qua việc tìm hiểu các buổi lễ trai đàn do triều Minh Mạng tổ chức chúng ta sẽ phần nào hiểu thêm về thái độ của triều đình đối với Phật giáo, sức sống, diện mạo của Phật giáo trong giai đoạn lịch sử này cũng như để hiểu thêm về các sinh hoạt của Phật giáo Việt Nam.

Từ khóa: Phật giáo; Minh Mạng; trai đàn; nghi lễ; Việt Nam.

Abstract:

The atonement ceremony is an important Buddhism ceremonial conducted by the lords and kings in Vietnam. However, it was performed the most frequently by King Minh Mang. Researching the atonement ceremonies in Minh Mang dynasty helps understand the attitude of the court towards Buddhism, the situation of Buddhism in this period and Vietnamese Buddhism activities.

Keywords: Buddhism; Minh Mang; atonement ceremony; ceremonial; Vietnam.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
132(01).20193330-03-19
228(02).20186830-06-18
326(05).20174030-12-17
423(02).20176330-06-17
516(03) - 20156425-09-15
614(01) - 20155631-03-15
72(01) - 20127815-03-12