DÙNG CROCODILE PHYSICS ĐỂ XÂY DỰNG CÁC BÀI THÍ NGHIỆM VẬT LÍ ẢO Ở CHƯƠNG TRÌNH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THEO CHUẨN SCORM TÍCH HỢP TRÊN LMS MOODLE

Using Crocodile Physics to provide upper secondary virtual physics experiment lessons according to the standard scorm integrated with moodle LMS

Tóm tắt:

Trong dạy học vật lý phổ thông để làm sáng tỏ các hiện tượng, quy luật, định luật vật lý, giáo viên thường sử dụng phương pháp trực quan để mô tả lại các thí nghiệm cho học sinh hiểu bản chất của các hiện tượng vật lý. Tuy nhiên, hiện nay bộ thí nghiệm phục vụ cho việc dạy thí nghiệm còn cồng kềnh, linh kiện thay thế giá thành cao,... Do đó, việc ứng dụng phần mềm Crocodile Physics vào việc dạy các bài thí nghiệm Vật lý trong chương trình giáo dục THPT hiện hành sẽ góp phần nâng cao hiệu quả dạy thí nghiệm môn vật lý. Ngoài ra, việc đưa các thí nghiệm ảo vào bài giảng sẽ gây hứng thú học tập cho học sinh, giúp các em nhận thức, tiếp thu kiến thức vật lý dễ dàng hơn. Bài báo này, trình bày kết quả nghiên cứu ứng dụng phần mềm Crocodile Physics vào thiết kế 5 bài thí nghiệm Vật lý trong chương trình Vật lý PTTH hiện hành nhằm nâng cao chất lượng dạy thí nghiệm môn vật lí.

Từ khóa: phần mềm Crocodile; thí nghiệm ảo; chuẩn Scrom.

Abstract:

In the process of teaching physics at upper secondary school, to elucidate the phenomena, laws, laws of physics, teachers carry out visual experiments in order for students to master the knowledge. However, the current sets of experiments serving the teaching process are too cumbersome and expensive... Thus, the application of Crocodile Physics to giving physics experiment lessons at upper secondary school helps improve the effectiveness of the teaching process. Besides, the integration of the virtual physics experiments into lessons inspires students to learn physics and makes them be aware of and acquire the knowledge more easily. The article presents the result of the research on the application of Crocodile Physics to designing 5 physics experiment lessons at upper secondary school to improve the quality of physics experiment teaching.

Keywords: Crocodile software; virtual experiment; standard Scrom.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
129B(03).20181730-09-18
229A(03).20189530-09-18
327(01).201810030-03-18
426(05).201710130-12-17
525(04).20178530-12-17
621(04).20169930-12-16
721(04).20168130-12-16
811(02) - 20149420-06-14
911(02) - 201411020-06-14
108(03) - 201311315-10-13
117(02) - 201310115-06-13
125(04) - 201212215-12-12
134(03)- 201212115-09-12
144(03)- 201211415-09-12
152(01) - 201212315-03-12
161(1) - 201112615-11-11