Using the methods of playing roles in gender education for students of University of Education, The University of Danang

Sử dụng phương pháp sắm vai trong giáo dục giới tính cho sinh viên trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng

Tóm tắt:

Quỹ dân số thế giới tại Việt Nam (WPF) cùng với các đối tác là Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) và Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Đà Nẵng xây dựng chương trình Giáo dục giới tính, tình dục và sức khỏe sinh sản cho sinh viên Trường Đại học Sư phạm, ĐHĐN và học sinh Trường Trung học phổ thông Hoàng Hoa Thám, Thành phố Đà Nẵng. “Hành trình thành niên” - tài liệu dành cho sinh viên và “Hành trang tuổi hồng”- tài liệu dành cho học sinh là kết quả của chương trình hợp tác đó. Với một hệ phương pháp sư phạm, chương trình đã được thực hiện thành công, được sinh viên, học sinh đánh giá cao và được các bên đối tác mở rộng cho các trường Trung học phổ thông và Trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Bài báo đề cập đến việc vận dụng phương pháp sắm vai với các giai đoạn: xác định nội dung, mục tiêu; xây dựng kịch bản; dàn dựng; diễn kịch; phân tích sau khi diễn kịch và rút ra bài học để hình thành kỹ năng từ chối cho sinh viên Trường Đại học Sư phạm, ĐHĐN khi thực hiện giáo trình “Hành trình thành niên”.

Abstract:

The World Population Fund (WPF) has cooperated with University of Education-The University of Danang (UD) and the Department of Education and Training of Danang City to develop the programme of gender, sexuality and health education for students of University of Education -The University of Danang and students of Hoang Hoa Tham High School of Danang City. ‘The journey of becoming adults’ – the material for university students, and ‘the supply of knowledge in gender and reproductive health for the teenagers’ – the material for high school students, are the results of this cooperation. With a system of cooperative pedagogic methods, the programme has been carried out successfully, and highly appreciated by students. The partners of the programme have decided to extend the progam to high schools and secondary school in Danang City. This paper mentions the application of the role play method with the following stages: developing contents and objectives, writing script, staging, performing, analyzing after the performance, and summarizing the lessons to form the refusing skill for students of University of Education, The University of Danang when teaching the textbook ‘Journey of becoming adults’

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
118(01).20161530-03-16
215(02) - 201510730-06-15
313(04) - 20143420-12-14
45(04) - 201212915-12-12
53(02) - 201212415-08-12
61(1) - 201111015-11-11