NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ, CHẾ TẠO MẠCH ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ ĐIỆN BẰNG ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG

A study of designing and making circuits to control electrical devices using the mobile phone
Tác giả: ThS. Trần Quang Huy,

Tóm tắt:

Ngày nay, mạng điện thoại di động được phủ sóng rộng rãi trên khắp các tỉnh thành, vùng miền trên cả nước. Bên cạnh khả năng nghe, gọi, nhắn tin, truy cập internet, giải trí…, điện thoại di động còn được sử dụng để điều khiển từ xa các thiết bị điện trong sinh hoạt và sản xuất. Trong bài báo này, chúng tôi nghiên cứu thiết kế, chế tạo mạch điều khiển thiết bị điện sử dụng sóng điện thoại di động dựa trên nguyên lý thu tín hiệu Dual Tone Multi Frequency (DTMF) từ điện thoại di động, từ đó giải mã và đưa ra các tín hiệu điều khiển bật/tắt thiết bị điện. Với kĩ thuật này, việc điều khiển các thiết bị điện có thể được thực hiện từ xa thông qua điện thoại di động bằng cách gọi điện nhập mã. Sản phẩm mạch điện chế tạo ra có thể ứng dụng đại trà trong thực tế để điều khiển được các thiết bị điện dân dụng trong sinh hoạt và đời sống.

Từ khóa: điện thoại di động; thiết bị điện; DTMF; giải mã; điều khiển.

Abstract:

Nowadays, mobile phone networks have been widely distributed in all the cities, provinces and regions across the country. Besides the functions of hearing and making phone calls, messaging, accessing the internet, and entertainment…, the mobile phone is also used to remotely control electrical devices in daily life and production activities. In this paper, we studied and designed the control circuit for electrical devices using mobile phones based on the principles of collecting Dual Tone Multi Frequency (DTMF) signal from the mobile phone, then decoding and making the on/off control signal for electrical devices. With this technique, the remote control of electrical devices would be performed via mobile phones by calling and entering control codes. The electric circuit products can be applied on a wide scale in reality to electrical devices in daily life and production activities.

Keywords: mobile phone; electrical devices; DTMF; decode; control.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng