VÀI ĐẶC ĐIỂM VỀ QUÁ TRÌNH ĐÔ THỊ HÓA THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT (1995 - 2010)

Some features of urbanization in Buon Ma Thuot City (1995 - 2010)
Tác giả: Lê Văn Đoài,

Tóm tắt:

Buôn Ma Thuột (BMT) là thành phố của tỉnh Đắk Lắk, đồng thời cũng là thành phố trung tâm của cả vùng Tây Nguyên. Dưới tác động của quá trình công nghiệp hóa, sự gia tăng dân số và đô thị hóa, trong 15 năm (1995 - 2010) quá trình đô thị hóa Buôn Ma Thuột đã diễn ra mạnh mẽ. Bên cạnh những nét chung của quá trình đô thị hóa ở Việt Nam, quá trình đô thị hóa ở thành phố (TP) Buôn Ma Thuột còn có những đặc điểm riêng biệt do xuất phát từ nhiều nguyên nhân khách quan, chủ quan khác nhau. Thông qua việc tìm hiểu những đặc điểm đô thị hóa TP Buôn Ma Thuột. Bài viết không chỉ làm rõ nét độc đáo trong lịch sử phát triển của đô thị này, mà còn góp phần cho các nhà lãnh đạo quản lý hoạch định đúng đắn chủ trương chính sách để xây dựng Buôn Ma Thuột ngày càng phát triển mạnh mẽ trong tương lai.

Từ khóa: Đô thị; Đô thị hóa; Buôn Ma Thuột; Đặc điểm; Xây dựng đô thị.

Abstract:

Buon Ma Thuot is not only the city of Dak Lak province but also the capital of the Central Highlands. Under the impact of industrialization, population growth and urbanization, the urbanization in Buon Ma Thuot took place strongly during the period of fifteen years (1995 – 2010). Sharing the common characteristics of the urbanization in Vietnam, Buon Ma Thuot City has had its own distinct urbanization features resulting from subjective and objective reasons. Based on the consideration of those features, the paper not only clarifies the uniqueness in the development history of this city but also helps the city leaders put forward suitable policies and guidelines for the fast and powerful growth of the city in the future.

Keywords: urban area; urbanization; Buon Ma Thuot, feature; city construction

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng