NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT PHƯƠNG THỨC KHAI THÁC SẢN PHẨM DU LỊCH BIỂN ĐẢO LÝ SƠN

Researching a proposed mode for the tourism products of Ly Son Island

Tóm tắt:

Dải ven biển miền Trung là một trong những khu vực tập trung nhiều dạng tài nguyên thiên nhiên có giá trị để phát triển nhiều ngành kinh tế khác nhau như: giao thông, cảng biển, đánh bắt và nuôi trồng thủy hải sản, du lịch, đặc biệt là những cảnh quan đặc sắc, các bãi cát và các giá trị sinh thái biển đảo hết sức to lớn như ở huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Phát triển du lịch biển đảo Lý Sơn có vai trò hết sức quan trọng không chỉ về mặt kinh tế - xã hội mà còn có vai trò về sinh thái, môi trường và an ninh quốc phòng. Thời gian qua, mặc dù đã có sự quan tâm của các cấp chính quyền địa phương cũng như ngành du lịch, tuy nhiên, sản phẩm du lịch biển đảo Lý Sơn vẫn chưa được khai thác phát triển tương xứng với vị trí và tiềm năng sẵn có. Vì vậy, việc nghiên cứu đề xuất phương thức khai thác sản phẩm du lịch biển đảo Lý Sơn có ý nghĩa quan trọng về khoa học và thực tiễn.

Từ khóa: Lý Sơn; sản phẩm du lịch biển đảo; điểm du lịch quốc gia; tiềm năng du lịch; quy hoạch phát triển du lịch.

Abstract:

The Central Coastal Strip is one of the areas characterized by a variety of valuable natural resources which help to develop various economic sectors such as transportation, port service, fishery, aquaculture and tourism. Especially, Ly Son island in Quang Ngai province has unique scenery with its sandy beaches and highly valuable island and marine ecology. The development of Ly Son island tourism plays a very important role not only in the socio-economic aspect but also in ecology, environment and national security. Over the past time, despite the attention of the local authorities as well as the concern of the tourism sector management, Ly Son island tourism products have not been effectively exploited in correspondence with its existing status and potential. Therefore, researching a proposed mode for Ly Son island tourism products is a task of scientific and practical significance.

Keywords: Ly Son; island and marine ecological value; island and marine tourism; island and marine tourism product; mode.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
133(02).20196830-06-19
228(02).201813330-06-18
318(01).20169630-03-16
415(02) - 20158030-06-15
513(04) - 20141620-12-14
612(03) - 201411820-09-14
76(01) - 20136515-03-13
85(04) - 20128915-12-12
94(03)- 20124915-09-12
102(01) - 20124515-03-12
111(1) - 20114715-11-11