DU LỊCH ĐÀ NẴNG QUA NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN NGÀNH VIỆT NAM HỌC (VĂN HÓA - DU LỊCH), TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

Da Nang tourism through the scientific researches by students majoring in Vietnamese studies (culture - tourism), University of Education, The University of Danang
Tác giả: Tăng Chánh Tín,

Tóm tắt:

Trong vài năm trở lại đây, cái tên Đà Nẵng được giới truyền thông trong nước và thế giới thường xuyên nhắc đến. Nhắc đến không chỉ vì Đà Nẵng là thành phố trọng điểm của miền Trung với nhiều chính sách thông thoáng, cũng không phải chỉ vì Đà Nẵng có một thế hệ lãnh đạo dám nghĩ dám làm với sự đồng thuận cao trong nhân dân mà một lý do quan trọng khi nhắc đến Đà Nẵng chính là tầm vóc của một trung tâm du lịch tầm cỡ khu vực đang dần lộ diện rõ nét ở nơi đây. Nghiên cứu khoa học nói chung và nghiên cứu về du lịch nói riêng được các cấp ngành của thành phố đặc biệt quan tâm và khuyến khích. Hòa chung trong bầu không khí nghiên cứu khoa học, đóng góp sáng kiến sôi nổi để phát triển du lịch Đà Nẵng, sinh viên ngành Việt Nam học (Văn hóa - Du lịch) của Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng đã và đang có những đóng góp tích cực với mong muốn góp sức mình xây dựng và phát triển thành phố quê hương.

Từ khóa: du lịch; Đà Nẵng; nghiên cứu khoa học; sinh viên; văn hóa du lịch.

Abstract:

In the past few years, the name of Da Nang has been frequently mentioned by the media at home and in the world. This is not only due to the fact that Da Nang is the key city of Central Viet Nam characterized with many liberal policies, or Danang has a generation of enterprising leaders who have gained high consensus from the people; the most important reason for Da Nang to be so popular is that this city has appeared to be developing as a major tourism centre in the region. Scientific research in general and tourism research in particular has received special attention and encouragement from the city’s authorities. Engaged in the atmosphere of doing scientific research, making exciting initiatives to develop tourism in Da Nang, students majoring in Vietnamese Studies (Culture - Tourism) at University of Education, the University of Da Nang have continuously made postive contributions to satisfy their desires to build up and develop their hometown.

Keywords: tourism; Da Nang; scientific research; students; tourism culture.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
124(03).20177730-09-17
216(03) - 20159125-09-15
312(03) - 20145620-09-14