ĐỌC TRUYỆN ĐƯỜNG RỪNG 1930 – 1945 QUA NHỮNG DẤU VẾT KÌ ẢO

Reading Truyen duong rung in the period 1930 – 1945 through miraculous traces

Tóm tắt:

Giải mã văn bản nghệ thuật dưới góc nhìn của lí thuyết hiện đại là một nhu cầu chính đáng trong tâm thế tiếp nhận của bạn đọc “đồng sáng tạo”. Đọc truyện đường rừng 1930 - 1945 qua những dấu vết kì ảo có thể xem là một cách tiếp nhận khá thú vị nhằm minh chứng cho một xu hướng văn chương kì ảo vốn đã có nhiều triển vọng từ trong buổi đầu của văn học hiện đại. Phạm vi tiếp nhận của vấn đề nghiên cứu này chủ yếu tập trung khai thác những mảnh ghép kì ảo của truyện đường rừng 1930 - 1945 qua kĩ thuật xây dựng nhân vật trong mối liên quan với những yếu tố kì ảo khác. Trên cơ sở đó hướng tới nhận diện, đánh giá về thế giới hình tượng nhân vật kì ảo trong các sáng tác của các cây bút đường rừng là hết sức đa dạng, mà trong đó mỗi nhân vật mang lại một biểu trưng nghệ thuật riêng.

Từ khóa: văn học hiện thực kì ảo; yếu tố kì ảo; truyện đường rừng; tiếp nhận; lý thuyết hiện đại.

Abstract:

Decoding an artistic text in light of a modern theory is a legitimate need of readers as co-creators from their receptive status. Reading Truyen duong rung through miraculous traces can be considered as an interesting approach testifying to a miraculous literary trend that was characterized with many prospects in the early period of modern literature. This paper mainly focuses on the investigation of the miraculous traces of Truyen duong rung in the period 1930 - 1945 through the techniques of building up characters in relation to other miraculous factors. This serves as a basis for the identification and evaluation of the diverse world of iconic magical characters in the writers’compositions; among them, each character brings back a distinctive art feature.

Keywords: miraculous realistic literature; miraculous factors; truyen duong rung; receive; modern theory.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
123(02).20178630-06-17
219(02).20168130-06-16
317A(04) - 201512301-11-15
416(03) - 20159825-09-15
513(04) - 20146920-12-14