DẤU ẤN THI HỌC TƯỢNG TRƯNG TRONG ĐAU THƯƠNG CỦA HÀN MẶC TỬ

The stamp of symbolic prosody in Dau Thuong by Han Mac Tu
Tác giả: ThS. Hồ Văn Quốc,

Tóm tắt:

Hàn Mặc Tử là thi sĩ để lại những dấu ấn cá tính sáng tạo trong phong trào Thơ mới. Tập thơ Đau thương là một minh chứng sinh động. Nó không còn xây cất trên mảnh đất lãng mạn trữ tình như Gái quê mà đã đến với thế giới tượng trưng - thế giới của vô thức, ý niệm, tâm linh vi diệu. Hàn Mặc Tử trên hành trình tìm kiếm chính mình đã nhanh chóng vượt qua cách biểu hiện cái tôi cá nhân tự ý thức của chủ nghĩa lãng mạn trong Gái quê để đi đến cuộc phân thân quyết liệt, len nhập vào tận cùng khu vực bí ẩn của trái tim, thế giới vô hình và thế lực định mệnh trong Đau thương. Vì thế, cái tôi trữ tình trong Đau thương được cấu trúc bởi sự phân cực, đa diện. Bằng năng lực thiên khải, thi nhân giải phóng bản thể trong những giấc mơ kì lạ và thể hiện vũ trụ tinh thần bí ẩn, siêu nghiệm.

Từ khóa: Đau thương; thi học tượng trưng; cái tôi trữ tình; Hàn Mặc Tử; siêu nghiệm

Abstract:

Han Mac Tu was a poet who left a stamp of his creative personality in the New Poetry movement. His collection of poems entitled Dau thuong was a vivid illustration. It was no longer built up on such a lyrical romantic land as Gai que but led to the symbolic world - a world of unconsciousness, conception and mysterious spirit. In the journey to find himself, Han Mac Tu was able to quickly overcome the way of expressing the self-consciousness ego of romanticism in Gai que to enter drastic self-reproduction and to integrate into the innermost mysterious corner of the heart, of the unseen world and the destiny force in Dau thuong. As a result, the lyrical ego in Dau thuong was structured by polarization and multifaceted features. With his revelation power, the poet emancipated the essence through his strange dreams manifesting a spiritual universe of mysteriousness and transcendence.

Keywords: Dau thuong; symbolic prosody; lyrical ego; Han Mac Tu; transcendent.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
118(01).20167130-03-16