ĐÁNH GIÁ TIẾM NĂNG KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA CÂY NGÔ ĐỒNG ĐỎ Ở CÙ LAO CHÀM, THÀNH PHỐ HỘI AN, TỈNH QUẢNG NAM

Evaluating the economic - social potential of the red symcamore tree in the Cham Islands, Hoi An city, Quang Nam province
Tác giả: ThS. Hồ Phong,

Tóm tắt:

Ngô đồng đỏ (Firmiana Colorata R. Br, tên tiếng Anh là Fiery Scarlet Sterculia) ở Cù Lao Chàm là loài thực vật thân gỗ bản địa, được giới khoa học quan tâm trong thời gian gần đây. Tuy nhiên, đối với cộng đồng địa phương, đây là loài cây khá quen thuộc, đã được người dân sử dụng từ nhiều đời nay. Trong một vài thập niên trở lại đây, kinh tế - xã hội của Cù Lao Chàm nói riêng và thành phố Hội An nói chung đang trên đà phát triển mạnh mẽ, đã có nhiều nguồn lực được huy động vào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, trong đó có cây Ngô đồng đỏ. Và vì thế, loài cây này đang được các nhà quản lý rất quan tâm. Bài báo này sẽ trình bày kết quả nghiên cứu về hiện trạng, tình hình khai thác, sử dụng và tiềm năng kinh tế của cây Ngô đồng đỏ tại đảo Hòn Lao, Cù Lao Chàm. Trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp bảo vệ, khai thác bền vững nhằm phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Từ khóa: Ngô đồng đỏ; đảo Hòn Lao; Cù Lao Chàm; cây đa tác dụng; võng Ngô Đồng.

Abstract:

The Red Symcamore (Firmiana Colorata R. Br or Fiery Scarlet Sterculia in English) in the Cham Islands is a native species of woody plant which has recently become an interest of the scientific world. However, to the local community, this is a relatively familiar species, which has been used by the local people for ages. Several past decades have witnessed the fast-growing socio-economic development of the Cham Islands in particular and Hoi An city in general; consequently, many resources including the fiery scarlet sterculia have been mobilized for the local social-economic development. This paper is to present the results of a study on the status quo, the situation of exploitation, usage and economic potential of the fiery scarlet sterculia on Hon Lao in the Cham Islands, thereby proposing a number of measures for protection and sustainable exploitation with a view to facilitating the local social - economic development.

Keywords: Red Symcamore; Hon Lao island; Cham Islands; multi-purpose tree; Red Symcamore hammock.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
116(03) - 201512425-09-15
2
Tác giả: ThS. Hồ Phong
14(01) - 201510031-03-15
3
Tác giả: ThS. Hồ Phong
10(01) - 20148915-04-14