CHẾ TẠO VÀ ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG ĐIỀU TRỊ BỎNG CỦA TỔ HỢP VẬT LIỆU AGNP - CURCUMIN - CHITOSAN HÒA TAN TRONG NƯỚC

Fabricating Silver nanoparticles – Curcumin – Water soluble chitosan composite and evaluating its capacity for burn treatment

Tóm tắt:

Bài báo trình bày phương pháp điều chế vật liệu tổ hợp AgNP – Curcumin – WS chitosan và đánh giá khả năng điều trị bỏng của tổ hợp vật liệu này. AgNP được tổng hợp từ AgNO3 với tác nhân khử natri citrat, có kích thước tương đối đồng nhất, nằm trong khoảng 16 – 18nm. Sự hình thành của nano bạc đã được khẳng định thông qua phương pháp đo phổ UV-Vis và nhiễu xạ tia X; kích thước hạt được xác định bằng phương pháp đo TEM. Đánh giá khả năng kháng khuẩn cho thấy tổ hợp vật liệu này có khả năng ức chế tốt với cả 2 chủng vi khuẩn Escherichia coli và Staphylococcus aureus. Kết quả thử nghiệm lâm sàng trên thỏ cũng đã thể hiện khá rõ khả năng điều trị bỏng của vật liệu này; các vết thương bỏng khô, không có hiện tượng viêm nhiễm và không để lại sẹo khi lành.

Từ khóa: chitosan hòa tan; nano bạc; curcumin; vật liệu trị bỏng; vật liệu kháng khuẩn

Abstract:

This paper presents a method for fabricating AgNP – Curcumin – WS chitosan composite and evaluating its capability for burn treatment. The size of AgNP synthesized from AgNO3 using sodium nitatre as a reducing agent was in the range of 16 to 18 nm. The formation of the synthesized AgNP was characterized by means of the UV – Vis method and X-ray diffraction (XRD); the size of the synthesized AgNP was specified via the TEM method. Antibacterial tests against Gram-negative and Gram-positve bacteria showed that the synthesized sample demonstrated significant effects against both Escherichia coli and Staphylococcus aureus. Clinical tests on rabbits resulted in the fact that the burns was dry and disinfected, especially with no scars left after healing, which proved the capability for burn treatment of this material.

Keywords: water soluble chitosan; silver nanoparticle; curcumin; antibacterial materials; burn treatment materials.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
136(05).2019130-12-19
235(04).20191429-12-19
335(04).20192029-12-19
435(04).20196229-12-19
534(03).2019130-09-19
634(03).20192630-09-19
734(03).20193330-09-19
834(03).20191230-09-19
934(03).20196430-09-19
1034(03).20197330-09-19
1133(02).2019130-06-19
1232(01).20194530-03-19
1332(01).20198230-03-19
1432(01).20199830-03-19
1531(05).201830-12-18
1629A(03).20183130-09-18
1729B(03).20181730-09-18
1829A(03).20183930-09-18
1929A(03).20187130-09-18
2029A(03).20188930-09-18
2129A(03).20189530-09-18
2229A(03).201810530-09-18
2329A(03).20185330-09-18
2429B(03).20184930-09-18
2529B(03).2018130-09-18
2629B(03).20183430-09-18
2729B(03).20182630-09-18
2829B(03).20185930-09-18
2929B(03).20186630-09-18
3029B(03).20189230-09-18
3129B(03).201812630-09-18
3229B(03).201813330-09-18
3329A(03).201812430-09-18
3428(02).20189630-06-18
3527(01).20186630-03-18
3625(04).20179930-12-17
3725(04).20177130-12-17
3825(04).201710630-12-17
3924(03).20171930-09-17
4020(03).20161330-09-16