XE ĐẠP THỒ - BÀI TOÁN CHO CÔNG TÁC HẬU CẦN TRONG CHIẾN DỊCH ĐIỆN BIÊN PHỦ NĂM 1954

Pack bikes – a solution to the logislic problem in the 1954 battle of Dien Bien Phu

Tóm tắt:

Trong Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954, khi Đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng Bộ Chỉ huy Chiến dịch quyết định chuyển từ phương án “đánh nhanh thắng nhanh”, sang “đánh chắc, tiến chắc” thì vấn đề đặt ra là phải giải quyết được bài toán hậu cần. Với tinh thần “tất cả để đánh thắng thực dân Pháp”, ta đã huy động các phương tiện vận tải từ hiện đại đến thô sơ phục vụ chiến dịch. Việc đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về hậu cần đã góp phần quan trọng vào chiến thắng. Bài viết dưới đây trình bày về xe đạp thồ - một phương tiện vận tải thô sơ nhưng đầy hiệu quả của bộ đội và dân công Việt Nam phục vụ cho Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Từ khóa: chiến sĩ; dân công; hậu cần; xe đạp thồ; Điện Biên Phủ.

Abstract:

During the battle of Dien Bien Phu in 1954, when General Vo Nguyen Giap and the headquarters decided to shift their plan from “Speedy Attack, Quick Victory” to “Persistent Attack, Steady Advance”, it was crucial to solve the logistic problem. With the spirit “all to defeat the French colonialists”, all motorized and non-motorized transport means were deployed to serve the battle. The fact that the logistic requirements were sufficiently met made an important contribution to the final victory of the battle. This paper is to focus on the pack bike – a very effective non-motorized vehicle used by Vietnamese soldiers and public workers to serve the Dien Bien Phu campaign.

Keywords: soldiers; public workers; logistic; pack bikes; Dien Bien Phu

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
121(04).20165630-12-16
213(04) - 20149620-12-14
310(01) - 20143515-04-14
46(01) - 20134715-03-13
55(04) - 20125115-12-12
62(01) - 20125215-03-12