CÁ TÍNH SÁNG TẠO TRONG TIỂU THUYẾT NGUYỄN BÌNH PHƯƠNG

Creative personality in Nguyen Binh Phuong’s novels

Tóm tắt:

Nguyễn Bình Phương là một trong những tiểu thuyết gia đương đại đã có những thành công nhất định trong đổi mới tư duy nghệ thuật. Điều đó thể hiện từ cách xây dựng thế giới nhân vật được đặt trong khung giá trị nhân bản đến những đổ vỡ gắn với những sang chấn trong chiều sâu tâm lí; là sự thể hiện của các lớp văn bản trong một thế giới phân mảnh, lắp ghép; một thế giới phi trung tâm, hỗn độn, đan xen, lồng ghép trong hình thức liên văn bản. Từ những sáng tạo trong cách trình diễn thế giới nghệ thuật, Nguyễn Bình Phương đã thực sự mang đến một lối viết mới với một cá tính độc đáo đem đến cho độc giả những trải nghiệm đầy thú vị, hấp dẫn khi tham gia vào giải mã tầng sâu ý nghĩa tác phẩm.

Từ khóa: cá tính sáng tạo; tiểu thuyết; Nguyễn Bình Phương; chấn thương; liên văn bản.

Abstract:

Nguyen Binh Phuong is one of the contemporary novelists who have made certain achievements in the innovation of arts thinking. This is manifested from his way of shaping a world of characters in the framework of human values to breakdowns associated with trauma in the psychological depth; also, this is an expression of text layers in a world of fragments and assembly - a non-centre world of chaos, interwoven mixture and embedment in the form of intertextuality. With creativity in his way of demonstrating the world of arts, Nguyen Binh Phuong has really brought up a new style of writing with an original personality which gives readers exciting and fascinating experiences in their attempt to decode the deep meaning layers of his works.

Keywords: creative personality; novel; Nguyen Binh Phuong; trauma; intertextuality.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
123(02).20178630-06-17
219(02).20168130-06-16
317A(04) - 201512301-11-15
415(02) - 20157530-06-15
513(04) - 20146920-12-14