XÁC ĐỊNH CHẾ ĐỘ TẨY MÀU DỊCH CHIẾT ACID HYDROXYCITRIC BẰNG THAN HOẠT TÍNH VÀ TÁI SỬ DỤNG THAN HOẠT TÍNH

Determining a mechanism for bleaching fluid-extract hydroxycitric acid with activated carbon and reusing activated carbon

Tóm tắt:

Kết quả nghiên cứu đã xác định các điều kiện tối ưu của quy trình tẩy màu dịch chiết acid hydroxycitric (HCA - dịch chiết thu nhận bằng cách nấu nhừ nguyên liệu vỏ quả bứa khô với nước). Công đoạn tẩy màu dịch chiết 1-HCA đạt hiệu quả cao khi tiến hành tách pectin từ dịch chiết 1-HCA ra trước. Quá trình tẩy màu yêu cầu trộn đều lượng than hoạt tính với khối lượng khoảng 8%÷12% dịch chiết (tương ứng 24%÷36% nguyên liệu ban đầu), duy trì nhiệt độ tẩy màu 70oC, khuấy trộn trong thời gian 10 phút, để yên thêm 20 phút, lọc và thu nhận dịch chiết 2-HCA. Dịch chiết 2-HCA rất trong suốt, gần như không màu, được sử dụng để tạo ra các sản phẩm giảm béo. Sau công đoạn tẩy màu, thu hồi và tiến hành tái sinh than hoạt tính bằng nhiệt. Than hoạt tính sau quá trình tái sinh có chỉ số hấp phụ I2 khoảng 253 mg/g ÷ 275 mg/g, đạt được khoảng 80% ÷ 87% chỉ số hấp phụ I2 của than hoạt tính mua ngoài thị trường.

Từ khóa: chiết tách HCA; dịch chiết HCA; quả bứa; tẩy màu dịch chiết HCA; than hoạt tính; tái sinh than hoạt tính.

Abstract:

Research results have identified the optimal conditions of the process for bleaching the hydroxycitric acid fluid-extract (HCA -a fluid-extract obtained by braising the dried rind of the Garcinia Cambogiafruit with water). The bleaching stage of the 1-HCA fluid-extract obtained high efficiency after pectin had been extracted from the 1-HCA fluid-extract. The process of bleaching required an even mixture of activated carbon with an amount of 8% ÷ 12% of the fluid-extract (equivalent to 24% ÷ 36% of the initial raw material); with the bleaching temperature maintained at 70oC, the mixture stirred in 10 minutes and left in the same state for 20 minutes, filtration was done to obtain a 2-HCA fluid-extract. The 2-HCA fluid-extract, which is very transparent and almost colourless, is used to create slimming products. After the bleaching stage, the activated carbon was reclaimed and thermally regenerated. The post-regeneration activated carbon has its I2 adsorption index of 253 mg/g ÷ 275 mg/g, achieving about 80% ÷ 87% I2 of the adsorption index of activated carbon purchased in the market.

Keywords: extracting HCA; HCA fluid-extract; Garcinia Cambogia fruit; bleaching HCA fluid-extract; carbon; regenerating activated carbon.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
121(04).2016130-12-16