ỨNG XỬ VỚI BIỂN CỦA CƯ DÂN HUYỆN KIM SƠN, TỈNH NINH BÌNH

Marine behaviour of residents at Kim Son district, Ninh Binh province

Tóm tắt:

Kim Sơn là huyện ven biển nằm ở cực nam của tỉnh Ninh Bình, huyện được thành lập cách đây 184 năm, gắn liền với tên tuổi của Doanh điền sứ Nguyễn Công Trứ. Đứng trước biển, để sinh tồn, những người dân vốn đậm chất đồng bằng Bắc Bộ đã chọn cách ứng xử sao cho phù hợp với tự nhiên để khai thác những mặt thuận lợi và hạn chế những mặt không thuận lợi. Bài viết dưới đây hướng tới việc phân tích, tìm hiểu cách ứng xử với biển của cư dân huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình trên các bình diện: (1) Vấn đề “quai đê lấn biển” để làm nông nghiệp; (2) từng bước nhận thức về biển để khai thác những giá trị của biển. Cả hai bình diện này được thể hiện thông qua công cuộc “quai đê lấn biển”; hình thành nghề - làng nghề và cuối cùng là tổ chức đời sống xã hội.

Từ khóa: Kim Sơn; Nguyễn Công Trứ; biển; ứng xử; quai đê lấn biển; khai thác giá trị biển.

Abstract:

Kim Son, a coastal district located in the southernmost province of Ninh Binh, was established 184 years ago and closely associated with the name of Nguyen Cong Tru - the Official in Charge of Farms. Facing the sea, for the sake of survival, the people who are brimming with the Tonkin Delta character have chosen to behave in accordance with nature so as to exploit the advantages and to restrict disadvantages. This paper is aimed at analyzing and penetrating the marine behaviour of the residents at Kim Son district, Ninh Binh province on the following aspects: (1) the isue of “dyke-building and sea enroachment” for the sake of agricultural development; (2) the issue of gradually raising the awareness of the sea to exploit its values. Both of these aspects have been demonstrated through the cause of "dyke-building and sea enroachment" and the formation of trades and trade villages as well as the organization of the social life.

Keywords: Kim Son; Nguyen Cong Tru; sea; behave; dyke-building and sea enroachment; exploit marine values.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
135(04).20197729-12-19
217B(04) - 20154830-12-15
312(03) - 20142620-09-14
48(03) - 20138615-10-13