BÀN VỀ QUAN ĐIỂM TIẾP CẬN NAM XƯƠNG NỮ TỬ TRUYỆN CỦA NGUYỄN DỮ

The participatory spirituality in Nguyen Du’s “A new cry from a broken heart”

Tóm tắt:

Truyện thiếu phụ Nam Xương là một trong hai mươi thiên thuộc Truyền kỳ mạn lục - một tập truyện của Nguyễn Dữ. Tác phẩm này được sáng tác vào khoảng thế kỷ XVI. Truyện Thiếu phụ Nam Xương là một tác phẩm đạt đến đỉnh cao của văn học cổ điển Việt Nam.Tác phẩm này được đưa vào giảng dạy trong nhà trường từ lâu, cả ở bậc phổ thông lẫn bậc đại học.Tuy nhiên, tác phẩm được giới nghiên cứu đánh giá rất khác nhau.Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ cách thức tiếp cận đối tượng.Bài viết đề xuất cách tiếp cận tác phẩm này trên quan điểm tích hợp. Theo đó, đối tượng khảo sát không bó hẹp trong phạm vi một hình tượng, một văn bản. Tác phẩm cần được xem xét như một loại hình văn học đặc thù, với nhiều giá trị văn hóa - lịch sử dung hợp trong đó.

Từ khóa: Truyện truyền kỳ; Nam Xương thiếu phụ; Nguyễn Dữ; quan điểm; loại hình; văn hóa

Abstract:

Nguyen Du’s “A New Cry from a Broken Heart” (known as “The Tale of Kieu”) has been studied from many different angles. Placing this work in the paradigm of premodern thinking, we wish to build up a profile from the aspect of its participatory spirituality. This refers to the existence of contingent elements like ghosts, heaven and earth, extraordinary things,... in the overall universe which involves three layers: heaven - human - inferno. We put the human bondage under the influence of that universe and simultaneously show the quality of collaboration between them. The participatory spirituality is also crucially related to the way of thinking and the manner of action of the characters in the story, especially Thuy Kieu.

Keywords: The Tale of Kieu; Sino-classical story; participatory spirituality; premodern thinking; the sacred world; archetype

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
131(05).201830-12-18
230(04).20185830-12-18
326(05).20173430-12-17