TÍCH HỢP GIÁO DỤC BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TRONG DẠY HỌC SINH HỌC Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG

Integrating climate change education into teaching biology at high school in Vietnam

Tóm tắt:

Biến đổi khí hậu đã diễn ra với tốc độ nhanh hơn dự báo. Vì vậy, các chương trình đào tạo trên thế giới nói chung và chương trình đào tạo ở Việt nam nói riêng đã không đáp ứng kịp trong việc giáo dục biến đổi khí hậu. Việc phân tích nội dung và cấu trúc chương trình Sinh học phổ thông cho thấy, các bài học ở bậc THCS và THPT có chứa nhiều địa chỉ có thể tích hợp nội dung biến đổi khí hậu. Giáo dục biến đổi khí hậu không chỉ dừng lại ở việc nâng cao nhận thức, tri thức khoa học cho người học, mà còn có ý nghĩa quan trọng trong việc hình thành ở người học thái độ tích cực, phát triển kỹ năng giải quyết vấn đề, phát triển năng lực đánh giá, đặc biệt là tinh thần trách nhiệm trước các vấn đề về biến đổi khí hậu. Bài báo này giới thiệu một số phương pháp, biện pháp cơ bản cho việc tích hợp giáo dục biến đổi khí hậu trong dạy học Sinh học ở trường Trung học phổ thông (ví dụ minh họa được sử dụng trong dạy học phần Sinh thái học - Sinh học 12). Các phương pháp, biện pháp này đã được kiểm chứng thông qua thực nghiệm sư phạm và cho kết quả đáng tin cậy.

Từ khóa: giáo dục Biến đổi khí hậu; dạy học tích hợp; môn Sinh học; trường Phổ thông; Sinh thái học; cấu trúc lại nội dung dạy học

Abstract:

Climate change is taking place at a faster pace than what has been forecast. Consequently, the world’s school curricula in general and Vietnam’s in particular have failed to meet the demands of climate change education. An analysis of the contents and structure of the subject Biology at high school shows that Biology lessons at junior and senior high school levels offer great potential for the integration of climate change contents. Climate change education not only enhances learners’ awareness and scientific knowledge, but also plays a significant role in shaping their positive attitudes, promoting their problem-solving skills, developing their assessment capacity, and especially a sense of responsibility for issues concerning climate change. This paper introduces a number of basic methods and measures to integrate climate change education into the teaching of Biology at high school (examples used for teaching the section of Ecology in Biology 12). These methods and measures have been verified through pedagogical empiricism and brought out reliable results.

Keywords: climate change education; integrated teaching; biology; high school; ecology; re-structuring teaching contents

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
137(01).2020730-03-20
237(01).20205430-03-20
336(05).20196730-12-19
436(05).2019930-12-19
533(02).2019730-06-19
631(05).2018730-12-18
731(05).20181330-12-18
830(04).20182730-12-18
929A(03).20184430-09-18
1029A(03).20186130-09-18
1129A(03).20186630-09-18
1229A(03).20181730-09-18
1329A(03).201811130-09-18
1429A(03).20185330-09-18
1529B(03).20184730-09-18
1629B(03).20185930-09-18
1729B(03).20187430-09-18
1829B(03).20189830-09-18
1929B(03).201810430-09-18
2029B(03).201811030-09-18
2129A(03).201813030-09-18
2228(02).201811830-06-18
2327(01).201810030-03-18
2427(01).20185230-03-18
2527(01).2018130-03-18
2626(05).20178730-12-17
2725(04).20174330-12-17
2825(04).20175730-12-17
2924(03).20179330-09-17
3020(03).20162830-09-16
3120(03).201611330-09-16
3219(02).20165430-06-16
3318(01).20169230-03-16
3415(02) - 20159730-06-15
3510(01) - 2014115-04-14