THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP SỬ DỤNG TRÒ CHƠI DẠY HỌC MÔN TIẾNG VIỆT NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC NGÔN NGỮ CHO HỌC SINH TIỂU HỌC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

The status quo and and game solutions in Vietnamese language teaching and learningto develop language competence for primary school pupils in Da Nang city
Tác giả: ThS. Lê Sao Mai,

Tóm tắt:

Thực trạng sử dụng trò chơi dạy học môn Tiếng Việt nhằm phát triển năng lực ngôn ngữ cho học sinh (HS) của giáo viên (GV) được tiến hành khảo sát tại một số trường tiểu học thuộc các quận Liên Chiểu, Hải Châu, Thanh Khê và huyện Hoà Vang thuộc địa bàn thành phố Đà Nẵng nhằm rút ra được những thuận lợi, khó khăn và nhu cầu cụ thể của GV và HS trong khi sử dụng trò chơi dạy học môn Tiếng Việt. Trên cơ sở đó, kết hợp với định hướng đổi mới chương trình và sách giáo khoa (SGK) theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực cho người học nói chung, định hướng dạy tiếng Việt theo hướng hình thành và phát triển năng lực nói riêng, bài viết đề xuất một số giải pháp nhằm giúp GV tổ chức có hiệu quả trò chơi dạy học môn Tiếng Việt nhằm phát triển năng lực ngôn ngữ cho HS trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Từ khóa: trò chơi dạy học; môn Tiếng Việt; tiểu học; năng lực ngôn ngữ; thành phố Đà Nẵng

Abstract:

The status quo of using games by teachers in Vietnamese language teaching and learning to develop language competence of pupils was investigated at some primary schools in the districts of Lien Chieu, Hai Chau, Thanh Khe, Hoa Vang, Da Nang city in order to derive the advantages, disadvantages, and the specific needs in using games in Vietnamese teaching and learning, so that it helps orient for innovating curricula and textbooks in the direction of fostering learners’ virtue and competence in general, shaping and developing competence in particular. This paper proposed some solutions to help teachers apply games effectively in teaching the Vietnamese language in order to develop language competence for pupils in Da Nang city.

Keywords: games for teaching and learning; Vietnamese language subject; primary school; language competence; Da Nang city.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
1
Tác giả: ThS. Lê Sao Mai
25(04).20171430-12-17
2
Tác giả: ThS. Lê Sao Mai
20(03).20166730-09-16
3
Tác giả: ThS. Lê Sao Mai
16(03) - 20154725-09-15